Boso diena

Boso diena

 Spalio 16-ąją tradiciškai švenčiama Boso diena. Mūsų gimnazijos bendruomenės nariai taip pat iš ryto simboliškai pasveikino savo Bosą – direktorę Ireną Jankevičienę. Tokios pačių susikurtos mažos, bet gražios ir šiltos šventės suartina bendruomenės narius, pakelia nuotaiką ir įneša pozityvumo.

 

„Pasėjai gilę Lietuvoj – ji ąžuolu išaugo“

„Pasėjai gilę Lietuvoj – ji ąžuolu išaugo“

A. Daškevičius

 Žmogus savo darbais puošia ir garsina tą žemės lopinėlį, kur yra jo namai, kur išvaikščioti pirmieji takai. Tiesa, dažnai svarbiausi darbai nuveikiami jau palikus savąją gimtinę.

 Spalio 12 dieną Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje vykęs renginys, skirtas Lietuvos šimtmečiui, „Pasėjai gilę Lietuvoj – ji ąžuolu išaugo“ ir buvo skiriamas pažinti, pasigėrėti kultūrine Nemakščių žemės žmonių veikla.

 Gimnazijos salėje bibliotekininkė Adelė skaitė pranešimą, pristatė Nemakščių krašto kūrėjus. Buvo skaitoma prozininko J. Apučio kūryba. Įdomu buvo klausytojams atpažinti savo krašto vietovardžius, šiose apylinkėse paplitusias pavardes. Klausytojus užliūliavo poeto A. Verbos eilėraščiai, kuriuose stipri emocija – nuolatinis Nemakščių ilgesys. Susirinkusiesiems priminta, kad poetas A. Daškevičius ir dabar savo vasaras leidžia gimtajame Pužų kaime. Eilėraščiai „Gimtinės akys“, „Slenkstis“ skirti šiai brangiai žemei. Taip pat buvo apžvelgti kino operatoriaus Roberto Verbos darbai ir peržiūrėtas neužmirštamas filmas „Šimtamečių godos“, keliantis juoką ir graudulį.

 Stabtelėta prie šiuo metu Nemakščiuose gyvenančių poezijos kūrėjų, išleidusių po 2-3 knygutes. Tiesa, jie neprilygsta minėtiems Lietuvoje pripažintiems menininkams, bet skaityti jų eilėraščius verta, nes šie besidomintįjį vedžioja žmogaus emocijų ir minčių, įvairiausių tautos istorijos ir šiandienos būties keliais.

Bibliotekininkė Adelė Balašaitienė

 

Papildoma informacija