Atsisveikinome su 8 laidos abiturientais

Atsisveikinome su 8 laidos abiturientais

 Liepos 27 d. gimnazijoje vyko labai svarbi šventė - brandos atestatų įteikimas 8 laidos abiturientams. 

 Tradiciškai šis ypatingas renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje. Vėliau Lurdo grotoje už jaunuolius uždegta žvakė. Po to visi rinkosi gimnazijoje, kur prasidėjo šventė „Tu numegzk man, mama, kelią“. Iš pradžių svečiai: Nemakščių parapijos klebonas Arūnas Bladžius, seniūnas Remigijus Laugalis, pirmoji mokytoja Danutė Ališauskienė, klasės vadovė Elena Vaitkuvienė, tėveliai sveikino jaunuolius, įgijusius vidurinį išsilavinimą. Visi pasidžiaugė šios laidos abiturientais: tai ne tik puikūs sportininkai, olimpiadų, konkursų dalyviai, nugalėtojai, savanoriai, bet gerai ir net puikiai (gautas 100 balų) išlaikė egzaminus, visi 18 mokinių gavo atestatus. Gimnazijos direktorė Dalia Mačiulaitienė, pasidžiaugusi šiais gimnazistais, linkėjo kuo geriausio pasirinkimo ir sėkmingo kelio, su džiaugsmu įteikė visiems brandos atestatus. Tradiciškai šventėje dalyvavo ir Vaclovas Šimaitis, gabių jaunuolių skatinimo fondo įkūrėjas, kuris paramą šiemet skyrė net 3 geriausiai baigusiems gimnaziją mokiniams.

 Jaunesniųjų mokinių atliekamos dainos, muzikiniai kūriniai, montažas apie mamos kelią, šiltos dekoracijos kūrė jaukią šventės atmosferą – jaunuoliai jautėsi pakylėti, laimingi ir todėl, kad sėkmingai įveikė pirmąjį didelį išbandymą, ir todėl, kad kartu juos palaikė artimi, mylintys žmonės. 

 Linkime jiems visiems atrasti savo kelius ir sėkmingai jais eiti.

Klasės vadovė Elena Vaitkuvienė

Integruotų veiklų diena ,,Mokslo metų refleksija“

Integruotų veiklų diena ,,Mokslo metų refleksija“

 Birželio 23-oji, paskutinė šių mokslo metų diena, buvo skirta prisiminti prabėgusius 2020-2021  mokslo metus, aptarti ugdymo(si) pasiekimus ir patirtis. 

 Per pirmąsias dvi pamokas mokiniai susitiko su savo klasės auklėtojais. Pagrindiniai susitikimo užaviniai buvo išanalizuoti, kaip pavyko įgyvendinti mokinių asmeninius tikslus, aptarti asmeninę pažangą, įsivardinti sunkumus bei  numatyti būdus jiems pašalinti. Kiekviena klasė savo pasiekimus šiemet sudėjo į video klipus, kuriuos demonstravo per mokslo metų užbaigimo šventę. Auklėtojai džiaugėsi, kad nors metai buvo labai sunkūs, dauguma mokinių pagerino savo  asmeninę pažangą, o tiems, kuriems nepavyko, bus tikslas padaryti tai kitais metais.

 Per trečią ir ketvirtą pamoką septintos klasės mokiniai pakvietė visus mokinius ir  mokytojus į  mokslo metų užbaigimo šventę ,,Sveikinkim vasarą“ per zoom platformą. Šventės metu  septintokai  vėl nukėlė visus į mokslo metų pradžią, priminė svarbiausius metų įvykius, šventes, o klasių video klipai atskleidė, kokių rezultatų pasiekė kiekviena klasė per šiuos pandeminius metus.  Atsisveikindami septintokai linkėjo visiems gražios, saulėtos vasaros, sveikų kitų metų ir išreiškė norą grįžti į klases rugsėjo 1-ąją.

 Per 5-6 pamokas auklėtojai reflektavo dienos veiklas, mokiniai dalijosi šventės įspūdžiais, o   atsisveikindami tarė gražiausius žodžius draugams bei auklėtojams. Iki pasimatymo rugsėjo 1-ąją!

 

7 klasės vadovė Reda Mėlinienė

 

„Dar čia pabūkim, dar neišeikim...“

„Dar čia pabūkim, dar neišeikim...“

 Išplaukia jūromis laivai,

 Išplaukia ir sugrįžta.

 Bet niekad niekada negrįš

 Išdykėlė vaikystė.

 Birželio 23 d. devintokai visus dešimtokus, jų mokytojus ir tėvelius pakvietė į gimnazijos „kino salę“ stebėti daugiaserijinį meninį filmą, skirtą šventei, baigus pagrindinio ugdymo programą. Pirmojoje serijoje, kaip ir dera, pasidžiaugė savo ugdytinių pasiekimais jų pirmoji mokytoja Virginija Ralienė. Ji palinkėjo visiems sėkmingai siekti svajonių išsipildymo. Toliau direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė paskelbė apie I ir II g klasių mokinių pasiekimus. Devintokai sukūrė video filmukus apie dešimtokų paauglystę ir sutapatino visus juos su filmų personažais.

 Gimnazijos direktorė Dalia Mačiulaitienė pasidžiaugė šių klasių pasiekimais moksle ir gimnazijos gyvenime, palinkėjo visiems smagių, saugių vasaros atostogų.

 Gimnazistai taip pat tarė padėkos svarų žodį kiekvienam juos mokiusiam mokytojui, pasidalino komiškais vaizdais iš savarankiško mokymosi nuotoliniu būdu. Tėveliai susigraudinę, kad greitai jų vaikai užauga, tarė ačiū visiems prie to prisidėjusiems, o ypač klasės auklėtojai Irenai Kliknienei.

 Visi serialai baigiasi ir baigiasi laimingai, tad džiaugsmingos saulėtos vasaros ir linkim sveikiems, pasiilsėjusiems sugrįžti rugsėjį į mokyklą vėl…

 

Dalia Venckuvienė, I g klasės vadovė

 

Papildoma informacija