Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena

 Sausio 13-oji diena liudija istorines 1991-ųjų akimirkas, kai susitelkimą ir pasiaukojamą ryžtą pademonstravę Lietuvos gyventojai apgynė neseniai atkurtą valstybės Nepriklausomybę. 

 Nedidelė, beginklė, tačiau vidumi be galo stipri Lietuvos tauta tądien įrodė savo vieningumą. Žmonės iš skirtingų vietovių, skirtingo amžiaus, skirtingais gyvenimais ir vienu bendru Lietuvos Laisvės troškimu, ilgai augusiu ir brendusiu senelių ir tėvų širdyse, tą lemtingą naktį nepabūgo nei kariuomenės, nei tankų. Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena, kaip ir prieš trisdešimt metų, šiandien subūrė gimnazijos bendruomenę drauge prisiminti iškovotos laisvės kainą. 

 Mokiniai kartu su dalykų mokytojais prisimindami šios dienos įvykius dalyvavo vaizdo pamokoje. Jos metu gimnazijoje ir mokinių namuose sužibo vienybės ir atminimo žvakeles. Šia visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ pagerbti prieš 30 metų žuvusieji už Lietuvos laisvę. Mokiniai karpė neužmirštuoles ir Mokinių tarybos paskatinti dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Neužmirštuolė“, kuria prisiminti sausio 13-osios įvykiai, kurie leidžia mums šiandien gėrėtis laisvės teikiamomis galimybėmis. Mokiniai skaitė eiles, žiūrėjo video siužetus, diskutavo laisvės tema. 

 Prieš 30 metų mums dovanota laisvė – didžiausia ir trokštamiausia žmogaus ir tautos vertybė. Tad savo darbais, savo dorais poelgiais ir mintimis vertinkim tai, ką jie mums paliko – Laisvę.

Istorijos mokytoja metodininkė Ineta Stankuvienė

 

Sausio 13-oji ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų grupėse

Sausio 13-oji ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų grupėse

 

 Sausio 13-osios rytą languose sužibo atminimo žvakelės – gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simbolis. Ugdytiniai savo ir tėvelių krūtines papuošė neužmirštuolėmis, sugiedojo himną. Salėje žiūrėjo vaizdinę medžiagą apie 1991 m. sausio įvykius, aptarė, ką mums reiškia Laisvės kovotojų auka. Vaikai savo mintis apie šiuos įvykius išreiškė piešiniuose. Mažieji ugdytiniai iš įvairių kaladėlių statė televizijos bokštą, kieme ant sniego piešė neužmirštuolės žiedus. PU grupės mokiniai aplankė seniūnijos aikštę, kuri buvo dekoruota šiai progai. 

 Tikime, kad istorinis atminties puoselėjimas padės vaikams užaugti savimi pasitikinčiais, Lietuvą mylinčiais piliečiais.

 

Medžiagų tirpumo vandenyje tyrimai

Medžiagų tirpumo vandenyje tyrimai

 

 Sausio 7 dieną antrokai dalyvavo integruotoje pasaulio pažinimo ir matematikos pamokoje “Medžiagų tirpumas vandenyje”. Mokiniai mokėsi pasigaminti mišinį ir išsiaiškinti, kurios buityje esančios medžiagos yra tirpios, o kurios – netirpios. Tyrimui naudojome buityje esančias medžiagas – cukrų, druską, miltus, krakmolą, pipirus, kavą ir t.t. 

 Kėlėme problemą, fiksavome bandymų rezultatus, formulavome išvadas. Buvo daug įdomios veiklos ir teigiamų emocijų. Mokymasis veikloje yra vienas efektyviausių mokymosi būdų. Vaikai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų. 

Mums pavyko! Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai!

 

Mokytoja Virginija Ralienė

 

Papildoma informacija