INFORMACIJA

INFORMACIJA

 1. Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės mero 2020 m. lapkričio 27 d. potvarkiu Nr. MP-140, nuo gruodžio 1 d. Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktoriaus pareigas pavesta vykdyti Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Daliai Mačiulaitienei iki bus skirtas į šias pareigas asmuo, laimėjęs viešą konkursą.
 
 2. Vadovaujantis Raseinių rajono ekstremaliųjų situacijų komisijos nurodymu ir gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V1-90, nuo š. m. gruodžio 7 dienos 5-12 klasių mokiniai bus ugdomi nuotoliniu būdu iki žiemos atostogų, gruodžio 22 dienos (imtinai).

 3. Vadovaujantis Raseinių rajono administracijos direktoriaus įsakymu nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 7 d. 3 klasės mokinių ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
 
 4. 1, 2, 4 klasių mokiniai ugdomi gimnazijoje kasdieniu būdu.
 
 5. Pavėžėjimas bus organizuojamas kaip ir anksčiau, tais pačiais maršrutais, tuo pačiu laiku.
 
 6. Įstaigoje bus užtikrintas mokinių maitinimas.
 
 7. Išsamesnė informacija mokiniams ir mokinių tėvams pateikta elektroniniame dienyne.

Adventas

 Adventas

 Prasidėjo adventas – gražiausias, paslaptingiausias ir prasmingiausias prieškalėdinis laikotarpis. Tai fizinio bei dvasinio apsivalymo, stebuklingos ramybės ir taikos metas, pasiruošimas Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – Kalėdoms. Adventas  - geriausias laikas gėrio paieškoms savyje, aplinkoje, pasaulyje. Pirmąjį Advento sekmadienį mes įžengėme į ypatingą laiką. Uždegėme laukimo ir budėjimo, susivaldymo ir atsižadėjimo, susitaikymo su savimi, su artimu ir su Dievu žvakę. Visą dėmesį sukoncentravome į vieną žodį. Budėkite! Ką tai reiškia? Kai mes budime ir laukiame Jėzaus, tai neužmerkiame akių. Budėti tai reiškia nemiegoti. Užsidegti šviesą ir laukti, kol draugas ar svečias ateis. Budėti – matyti ir išgirsti aplink kitus žmones ir gyvūnus, kuriems reikia pagalbos.

 Pasinaudokime šiuo gražiu ir šiltu laikotarpiu, pripildykime  savo sielą ramybės, meilės, gražių jausmų. Nugalėkime savyje blogį, uždekime gerumo šviesą savo širdyje ir ją dovanokime visiems, kurie gyvena šalia… Tik dalindamiesi gerumu mes būsime tinkamai pasiruošę Kristaus gimimui ir prie šventinio stalo galėsime sėstis didžiuodamiesi savimi: aš tai padariau, padariau pasaulį šviesesnį. 

Tikybos mokytoja Vida Greičienė

Papildoma informacija