Mažieji skaitytojai bibliotekoje

Mažieji skaitytojai bibliotekoje

 

 Gruodžio 10 dieną gimnazijos bibliotekoje apsilankė mažieji skaitytojai. Dauguma čia jų dažni svečiai ir knygelių skaitytojai, keletas lankėsi pirmą kartą. Pirmokai susipažino su bibliotekos taisyklėmis. Čia jie sužinojo, kad biblioteka yra knygų namai, lentynos – knygų kambariai ir juose gyvena skirtingos knygos. Bibliotekininkė Adelė vaikams paaiškino, kad knygelės, kaip ir žmonės, taip pat gali „susirgti“, suplyšti, todėl jas reikia tausoti: nemėtyti ir į jas nepiešti. Mažiesiems skaitytojams buvo įteiktas knygutės prašymas, kuris padės išsaugoti gražias ir  tvarkingas knygutes.

 Mažieji skaitytojai buvo smalsūs, aktyvūs, drąsiai atsakinėjo į klausimus, patys klausinėjo, dalijosi įspūdžiais apie savo namuose turimas knygutes. Emilija „rimtai“ pareiškė, kad ji jau turi mintį apie ką kurs knygutę-filmuką.

 Kas autorius? Kaip surasti knygą bibliotekoje, kaip su ja elgtis? Į klausimus atsakytų daugelis. Nuo šiol į juos gebės atsakyti ir pirmokai.

 Atsisveikinant mažiesiems skaitytojams buvo padovanotos spalvinimo knygelės „Pieškime pasakas“ ir saldūs prizai. 

Bibliotekininkė Adelė

 

Konkursas ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“

 Konkursas ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“

 Prasidėjus adventiniam laikotarpiui, gruodžio 7 dieną, mes, gimnazijos ansamblio „Jaunystė“ dalyvės, Toma, Gustė, Klaudija, Lidija ir sesės Ema bei Kamilė, vykome į Girkalnio pagrindinę mokyklą ir dalyvavome Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių   festivalyje-konkurse ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“. Festivalis-konkursas skirtas, tęsiantis Lietuvos šimtmečio metams, adventiniam-kalėdiniam laikotarpiui paminėti. Visus renginio dalyvius mielai pasveikino ir sėkmės palinkėjo Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius Ramūnas Bružas, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Valdonė Balčaitienė ir mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė. Smagu, kad šiais metais renginyje dalyvavo penkios komandos. Dalyviai atvyko iš Raseinių r. Ariogalos gimnazijos, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos, Raseinių Šaltinio progimnazijos, Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos bei Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos.

 Džiugu, kad viena iš šio renginio sumanytojų bei renginio organizatorių ir mūsų vadovė Vaida Baltrušaitienė, kuri drauge su Girkalnio muzikos mokytoja Rima Gudžiūniene mus, dalyvius, susodino į muzikinio traukinio vagonus ir suteikė galimybę išbandyti jėgas įvairiose stotelėse (improvizacijos, kūrybinės saviraiškos, sumanumo ir žinių pasitikrinimo apie adventinį-kalėdinį laikotarpį, muzikinio–sceninio veiksmo kūrybos).

 Mus labirintuose po muzikinį pasaulį, kad nepaklystume, lydėjo mažieji nykštukai—Girkalnio pagr. m-klos mokiniai, o kad viską atliktume iki galo ir atsakingai, prižiūrėjo didieji nykštukai – vertinimo komisija.

 Viskas buvo taip įdomu ir kūrybiška, kad net nepajutome, kaip prabėgo renginio laikas. Bendraudami su savo bendraamžiais iš kitų rajono mokyklų, turėjome puikią galimybę lavinti savo muzikinį, estetinį skonį, tobulinti muzikines žinias, pasidalinti patirtimi, kūrybiškai bendradarbiauti.

 Džiugu, kad renginio organizatoriai turėjo puikų sumanymą, mus, dalyvius apdovanoti už komandos išskirtinumą. Taigi mums, nemakštiškiams, atiteko kūrybiškiausios komandos nominacija. Sudainavę finalinę renginio dainą, su šypsenomis ir dovanomis visi buvome pakviesti bendrai fotografijai. 

Renginio dalyvė Gustė Masiulytė

 

Papildoma informacija