Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena

 Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Laisvės liepsna“ sukvietėme 5-8 klasių ir I-IV gimn. klasių mokinius ir gimnazijos mokytojus prisiminti 1991-ųjų sausio 13-osios istorinius įvykius. Tas akimirkas, kai beginklė, tačiau vidumi be galo stipri Lietuvos tauta, įrodė savo vieningumą. Laisvės troškimo vedami žmonės tą lemtingą naktį nepabūgo nei kariuomenės, nei tankų. Lietuvos gyventojai apgynė neseniai atkurtą valstybės Nepriklausomybę.

 „Prieš 27-erius metus laisvę dovanoję didvyriai gyvi mūsų širdyse“, „mes prisimename, kodėl esame laisvi“, „mes džiaugiamės, būdami laisvi“ – kalbėjo mokiniai susirinkę gimnazijos kieme. Sustoję aplink savo uždegtų žvakelių suformuotą širdį ir apsikabinę parodė vieningumą ir dėkingumą laisvę padovanojusiems didvyriams. Skambėjo merginų ansamblio atliekamos dainos (vad. muzikos mokytoja V. Baltrušaitienė), poetų posmais į susirinkusiuosius kreipėsi IV gim. klasės mokinė Kornelija ir 6 klasės mokinė Gustė, jaudino jaunųjų šaulių drąsa ir pažadas, jei prireiks ginti laisvę. Sausio 13-osios įvykius priminė Ib gimn. klasės mokinės Laura ir Monika.

 „Laisvės liepsna“ sužibusi po gimnazijos langais, ne vienintelis renginys mūsų gimnazijoje. Gimnazijos bendruomenė tradiciškai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ (atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui I. Griškienė), o mokinių savivalda kvietė nelikti abejingiems ir prisijungti prie pilietinės akcijos „Neužmirštuolė“ (atsakinga mokyt. D. Venckuvienė). Šiomis dienomis gimnazijos pirmojo aukšto fojė visus pasitinka kūrybiniais mokinių darbais, skirtais sausio 13-ąjai – Laisvės gynėjų dienai – atminti ( vad. technologijų mokytoja I. Kliknienė).

 Laisvė – didžiausia ir trokštamiausia žmogaus ir tautos vertybė. Branginkime 1991 m. sausį mums dovanotą dovaną, mokėkime saugoti, puoselėkime.

Istorijos mokytoja Ineta Stankuvienė

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

 Kaip ir kiekvienais metais Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos bendruomenė Laisvės gynėjų dieną paminėjo ne tik savo gimnazijoje, bet ir įsijungė į seniūnijos organizuojamą renginį. Šiemet mūsų gimnazijos mokiniai ne tik džiugino dainomis, bet ir pagerbdami žuvusiuosius, dėkodami jiems sustojo į žodį „Laisvė“.

 

Papildoma informacija