Raseinių miesto šventėje „Rudens bendrystės sodas"

Raseinių miesto šventėje „Rudens bendrystės sodas"


Integruota dorinio ugdymo ir muzikos pamoka „Šiluvos kultūrinis paveldas“

Integruota dorinio ugdymo ir muzikos pamoka „Šiluvos kultūrinis paveldas“

 

 Rugsėjo 12 dieną 5 klasės mokiniai, auklėtoja ir tikybos mokytoja vykome į Šiluvą, kurioje turėjome netradicinę integruotą muzikos ir tikybos pamoką „Šiluvos kultūrinis paveldas“. Vykdami į Šiluvą turėjome dar vieną tikslą – dalyvauti kasmetiniuose Mergelės Marijos atlaiduose, kuriuose be mūsų dalyvavo tūkstančiai maldininkų iš visos Lietuvos.

 Nors rytas gąsdino darganotu rudenišku oru, tačiau su Dievo palaima mums nusišypsojo saulutė ir turėjome palankias sąlygas dalyvauti šv. Mišiose, kurių metu dėkojome už pal. Teofiliaus meilės Tėvynei pavyzdį, po to keliavome į aikštę ir atlikinėjome užduotis, kurias mums buvo paruošusios istorijos ir muzikos mokytojos.

 Vėliau ėjome į netoliese esančią koplytėlę, kur tikybos mokytoja pasakojo įdomias istorijas. Visi įdėmiai klausėme ir sužinojome daug svarbių ir reikšmingų dalykų. Besibaigiant gražiai dienai visi susėdome ir atlikome refleksiją-voratinklį, įsivertinome, kas ir kaip kiekvienam iš mūsų sekėsi.

 Ta diena buvo įsimintina, įdomi ir labai naudinga! Grįžome namo labai laimingi, patyrę daug įspūdžių bei dvasiškai paaugę. Dėkojame tikybos ir muzikos mokytojoms už įsimintiną pamoką, o gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei dėkojame už suteiktą galimybę keliauti bei tobulėti.

5 klasės mokinės Lidija Navickaitė ir Klaudija Tautkevičiūtė

 

Papildoma informacija