Erasmus+ projektas Turkijoje

Erasmus+ projektas Turkijoje

 

  Šių metų balandžio 5–14 dienomis mūsų gimnazijos II-IV gimn. klasių 8 mokinių komanda, lydima dviejų anglų kalbos mokytojų, viešėjo Turkijoje, Stambule, kur vyko Erasmus+ jaunimo mainų ekologinis projektas „Atrask“.

 Jauni žmonės iš Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Slovakijos, Turkijos, Estijos ir Lietuvos visas šias dienas dalijosi žiniomis apie aplinkosaugos problemas gimtosiose šalyse, diskutavo ir bandė rasti tinkamus būdus, kaip jas išspręsti. Kiekvienos šalies komandos organizavo kūrybines dirbtuves, kuriose dalyviai atliko konkrečias veiklas, skatinančias mąstyti, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie gamtos tausojimo. Didžiausią įspūdį paliko akcija, kurios metu 7 komandos atliko iš anksto pačių suplanuotas veiklas gyvenamojoje aplinkoje įtraukiant vietos bendruomenę. Vieni organizavo Flashmob pasirodymus, kiti diskutavo su vietos gyventojais apie šiukšlių rūšiavimą, dauguma dalyvių valė paplūdimį.

 Nepakartojamą patirtį mokiniai įgijo ir kultūrinių vakarų metu. Džiaugiamės, kad ypač patiko mūsų komandos paruošta programa – visi entuziastingai mokėsi mūsų kalbos, šokių, dainų ir net groti skudučiais. Žavėjomės ir kitų šalių kultūriniais lobiais, aktyviai dalyvavome pristatymuose. Abejingų nepaliko ir Turkijos brangakmenis – Stambulas.

 Erasmus+ jaunimo mainų projektas – puiki galimybė įgyti žinių, pažinti kitas kultūras, įsigyti naujų draugų, pagerinti anglų kalbos įgūdžius. Įgydami patirties, jauni žmonės ugdosi kompetencijas, taip augindami savyje asmenybes. Dėkojame gimnazijos direktorei ir mokytojams už pagalbą pasiruošiant kelionei.

 

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja Reda Mėlinienė

 

MEPA pamoka. ES kova su klimato kaita. Atsinaujinančios energijos šaltiniai

MEPA pamoka. ES kova su klimato kaita. Atsinaujinančios energijos šaltiniai

 II-os gimnazinės klasės mokiniai per geografijos pamokas mokosi apie atsinaujinančius energijos šaltinius, jų panaudojimo galimybes, trūkumus ir privalumus. Ši tema yra viena iš projekto ,, Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės” temų.

 Pamoka vyko informaciniame centre. Pasiskirstę grupėmis, mokiniai ruošė pranešimus apie saulės, vėjo, bangų, potvynių ir atoslūgių, tekančio vandens, žemės šilumos, biomasės panaudojimo galimybes ES šalyse. Taip pat analizavo dokumentus, priimtus ES kovai su klimato kaita. Buvo paminėtas Paryžiaus susitarimas ir jo tikslas iki 2020 m. 20 % sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų palyginus su 1990 m., 20 % visos suvartojamos energijos turėtų būti išgaunama iš atsinaujinančiųjų šaltinių, 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

 Ilgalaikėje perspektyvoje ES siekia iki 2050 m. iš esmės sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – 80-95 %  palyginus su 1990 m., dėdama išsivysčiusių šalių grupei būtinas pastangas.

 Pasiekus, kad Europos ekonomikoje energija būtų naudojama itin taupiai, o į aplinką būtų išmetama mažai anglies dioksido, tai būtų naudinga ekonomikai, būtų sukurta naujų darbo vietų ir padidėtų Europos konkurencingumas.

Geografijos mokytoja metodininkė Loreta Stulgienė

 

Papildoma informacija