Karjeros ugdymo savaitė

Karjeros ugdymo savaitė

 Lapkričio 20-27 dienomis gimnazijoje vyko karjeros ugdymo savaitė, įgyvendinant įvairias veiklas buvo ugdomos mokinių pažinimo, karjeros kompetencijos.

 Veiklos buvo organizuojamos taip, kad kuo daugiau mokinių galėtų išvykti už gimnazijos ribų, apsilankytų įstaigose, organizacijose, susipažintų su konkrečiose srityse dirbančių asmenų darbo specifika, pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, asmenines ir darbo vertybes, sietų jas su karjeros sprendimais.

 Per šią savaitę mokiniai lankėsi Raseinių darbo biržoje (IV gimn. kl.), Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje Klaipėdoje (III gimn. kl.), Klaipėdos dramos teatre (II gimn. kl.), Tauragės baldų fabrike „Atlantas” ir Skaudvilės UAB „Ryšininkas” (I gimn. kl.). Grįžę iš profesinio veiklinimo išvykų mokiniai ruošė pristatymus-skaidres, kad išgirsta informacija ir įgyta patirtimi pasidalintų su gimnazijos bendruomene.

 Lapkričio 27 dieną karjeros diena buvo organizuojama 5-8 klasių mokinimas: penktokai aplankė Nemakščių ūkininkus, šeštokai – Nemakščių darželį, septintokai domėjosi UAB „Eskalada ir Ko” veikla, o aštuntokai aiškinosi seniūnijoje dirbančių darbuotojų funkcijas ir darbo specifiką. Grįžę į gimnaziją mokiniai sistemino medžiagą ir pasidalijo sukaupta informacija apibendrinamajame renginyje.

 Manome, kad tokios veiklos prasmingos. Per šią savaitę ne tik visi mokiniai turėjo galimybę pasimokyti už gimnazijos ribų, sužinoti kažką naujo apie konkrečias veiklas, specialistus, bet ugdėsi ir daugybę kitų dalykų: ruošdami pristatymus mokėsi atrinkti, sisteminti medžiagą, ją kūrybiškai pristatyti, mokėsi pasidalinti atsakomybe, bendradarbiauti su klasės draugais ir pristatyti paruoštą medžiagą prieš visos gimnazijos bendruomenę.

 Dėkojame mokiniams ir jų klasių vadovams už atsakingai vykdytas suplanuotas veiklas, už informatyvius pristatymus, kurie neleidžia abejoti suorganizuotų karjeros ugdymo veiklų nauda.

Marytė Karpienė, karjeros ugdymo savaitės veiklų koordinatorė

 

Papildoma informacija