Taip pradėjome adventą

 Taip pradėjome adventą

 Ankstyvą pirmadienio rytą, prieš pirmąją pamoką, ateitininkai sukvietė visus mokinius ir mokytojus į gimnazijos vestibiulį tam, kad primintų, jog prasidėjo adventas – gražiausias, paslaptingiausias ir prasmingiausias prieškalėdinis laikotarpis. Tai fizinio bei dvasinio apsivalymo, stebuklingos ramybės ir taikos metas, pasiruošimas Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – šv. Kalėdoms. Pasisakiusių mokinių mintys nukreiptos į gėrio paieškas savyje, aplinkoje, pasaulyje. Laukdami gražiausios metų šventės – Kūdikėlio Jėzaus gimimo – kiekvienas turime savęs paklausti, ar ant Betliejaus miestelio kritusi šviesa prasiskverbs iki mūsų namų, ar pasidarys juose šviesiau? 

 Žinoma, gerus darbus, gražius žodžius, gerumą vieni kitiems turime dalyti kiekvieną dieną, tačiau dabar, Advento metu, turime ypatingai pasistengti, kad atsigautume, atsitiestume dvasiškai, pripildytume savo sielą ramybės, meilės, gražių jausmų. Norisi tikėti žodžiais, kad nugalėję savyje blogį, uždegsime gerumo šviesą savo širdyje ir ją dovanosime visiems, kurie gyvena šalia. 

 Uždegti pirmąją advento žvakę pakvietėme kuopos pirmininkę Gabrielę Paniulaitytę. Ji jau abiturientė ir šios Kalėdos jai paskutinės mūsų gimnazijoje. Gabrielė priminė, kad  visi prieš šventes susitaikytume vieni su kitais ir su savimi. Tinkamai pasiruošę Kristaus gimimui prie šventinio stalo galėsime sėstis didžiuodamiesi savimi: „aš tai padariau, padariau pasaulį šviesesnį savo gerumu“.

 Ateitininkų kuopos globėja, tikybos vyresnioji mokytoja Vida Greičienė

 

Papildoma informacija