Prieškalėdinė kelionė į Kauną

Prieškalėdinė kelionė į Kauną

 Su kalendorine žiemos pradžia atėjo Adventas – reikšmingas ir pilnas laukimo prieškalėdinis laikotarpis. Kas galėtų paneigti, kad šį pilką ir niūrų metą labiausiai paįvairina išvykos ir širdžiai mieli žmonės.

 Mūsų gimnazijos ateitininkai, vykdydami projektą ,,Pašaukti gyventi kitaip“, turėjome galimybę nuvykti į šventiškai pasidabinusį Kauną, aplankyti ,,išsipusčiusią“ kalėdinę eglutę, labiau pažinti laikinąją sostinę, patirti tarpusavio bendrystę. 

 Pažintis prasidėjo nuo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio. Šalia paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ Nepriklausomybės kovų aukoms pagerbti, palaidoti nežinomo Lietuvos kareivio palaikai, pastatytas akmeninis aukuras, ant kurio degta amžinoji ugnis. Į aukuro akmenį įkirstas įrašas lotynų kalba Redde quod debes (liet. Atiduok, ką privalai). Tai lyg priminimas kiekvienam lietuviui, kad jis skolingas savo tautai ir turi jai atsilyginti savo darbu bei garbingai atlikti visas pareigas.

 Turėjome kilnų tikslą – aplankyti Vytauto Didžiojo karo muziejų. Muziejus kaupia, saugo, restauruoja, tiria ir propaguoja lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės kovų už laisvę ir nepriklausomybę paminklus, archeologinius radinius, šaltuosius ir šaunamuosius ginklus, amunicijos rinkinius, pasakojančius apie Lietuvos valstybės ir karybos istoriją. Mokiniai susidomėję klausėsi gido pasakojimų, atsakinėjo į pateiktus klausimus, įdėmiai apžiūrinėjo muziejaus eksponatus. Iš muziejaus skubėjome į Laisvės alėją, kur laukė pažintis su Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia, kitaip vadinama soboru. 

 Pasikėlę senuoju Žaliakalnio funikulieriumi, aplankėme paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. Tai didžiausia Pabaltyje bazilikinė bažnyčia. Didžiojo bokšto aukštis – 70 m. Pakilę į apžvalgos aikštelę galėjome grožėtis miesto panorama.

 Kitas įdomus objektas – Kauno rotušė, dažnai vadinamos baltaja gulbe. Tokį apibūdinimą ji gavo ne veltui, tai vienas svarbiausių miesto pastatų, turintis gotikos, renesanso, vėlyvojo baroko bei ankstyvojo klasicizmo bruožų lyg balta gulbė skrodžianti Kauno senamiesčio padangę. Ten pat akis ir širdis pamaloninome prie kalėdinės eglutės. Tumpai apžvelgę Kauno pilį, Katedrą, Šv. Jurgio kankinio bažnyčią bei vienuolyną, skubėjome namų link.

 Žinoma, dar norėjosi pavaikštinėti po Laisvės alėją, senamiestį, aplankyti IX fortą, tačiau tai padaryti nusprendėme ateinančiais metais

 Patirti įspūdžiai ir prasmingai praleistas laikas, tai pati geriausia kalėdinė dovana, už kurią esame dėkingi ir gimnazijos direktorei I. Jankevičienei.

 

Ateitininkų kuopos globėja, katalikų tikybos vyresnioji mokytoja V.Greičienė

Papildoma informacija