Diskusija „Aš esu pilietis“

 Diskusija „Aš esu pilietis“

 

 Geriausiai žmogus atsiskleidžia ir ugdosi, kai pats kalba, diskutuoja su kitais, apmąsto vertybes, savo poelgius. Todėl gimnazijoje ir organizavome popietę „Aš esu pilietis“. 

 Susirinkę I-IV gimn. klasių mokiniai aktyviai įsijungė į diskusiją, mėgino vertinti įvairias gyvenimiškas situacijas. Analizuodami klausimą „Kodėl reikia būti sąžiningam?“ dalyviai iškėlė problemą kaip Šekspyro „Hamlete“ – „Būt ar nebūt?“. Buvo išreikšta mintis, kad būti sąžiningam – reiškia sakyti tiesą net jei tai sukelia sunkumų ar veda į didesnius rūpesčius. Sąžiningi žmonės bendrauja atvirai, neužsideda kaukių, nemeluoja, nesukčiauja, nevagia, neišduoda jam patikėtų paslapčių. Pastaruoju metu stebime, kaip nesąžiningumas žeidžia žmogų, net stumia į finansinę ar politinę pražūtį. 

Diskusijoje iškilo ir kiti klausimai: „Ar visada tikslinga išlikti sąžiningam? Gal nekaltas melas išgelbės nuo didesnio konflikto, sušvelnins keblią situaciją?“ Kilo minčių, kad tai vis tiek gali grįžti bumerangu ir tuomet gal geriau jau karti tiesa nei saldus melas. 

 Diskutuodami priėjome prie išvados: šiandien labiau nei bet kada jaunimas ir visa visuomenė turi mokytis tesėti ir išlaikyti duotą žodį, sakyti tiesą, kad taptų patikimais žmonėmis. Sąžiningumas nėra geriausia politika – tai vienintelis visuomenės funkcionavimo kelias. 

 Manyčiau, ši diskusija leido mokiniams gana kritiškai išsakyti šių dienų aktualijas, o tai ugdė pilietines vertybines nuostatas, asmenines kompetencijas, iniciatyvumą, kūrybingumą. 

 

Egidijus Vyšniauskas, jaunųjų šaulių būrelio vadovas

 

Papildoma informacija