Padėkos popietė gimnazijoje

Padėkos popietė gimnazijoje

 Žengdami per naują laiko slenkstį visada susimąstome apie tolstančius metus, apie tai, ką per juos nuveikėme sau, savo artimui, tiems, kurie visada drauge. Tai metas, kai norisi pabūti drauge, pabendrauti.

 Nelikus nė savaitės iki šv. Kalėdų, gruodžio 20 d., gimnazijos bendruomenė susirinko į Padėkos popietę. Norėjosi padėkoti visiems, kurie buvo šalia ir dalinosi viskuo kantriai, nereikalaudami nieko atgal.

 Mokiniai kartu su muzikos mokytoja Vaida Baltrušaitiene paruošė šventinį koncertą. 

 Mintimis apie Kalėdų laukimą ir prasmę dalinosi Nemakščių parapijos klebonas Arūnas Bladžius, gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė, seniūnas Remigijus Laugalis, gimnazijos tarybos pirmininkė Lina Radžienė, buvusi gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rastida Greičienė, Vaclovas Šimaitis.

 Gražiausi žodžiai, padėkos, šypsenos buvo skirti tėveliams, mokytojams, aptarnaujančiam gimnazijos personalui, rėmėjams. Gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės padėkos raštai už sėkmingą partnerystę, nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant įvairias veiklas buvo įteikti  Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose kultūrinių renginių organizatorei Linai Andriulienei, Nemakščių seniūnijos seniūnui Remigijui Laugaliui, Nemakščių darželio direktorei Daliai Mačiulaitienei. Už sėkmingą mokinių skatinimo fondo veiklą, geranorišką įsitraukimą į gimnazijos karjeros ugdymo savaitės veiklų vykdymą padėkota Vaclovui Šimaičiui. Už sėkmingą partnerystę, geranorišką įsitraukimą į gimnazijos karjeros ugdymo savaitės veiklų vykdymą padėkos įteiktos Nemakščių ambulatorijos, vaistinės kolektyvams, ūkininkui Alfredui Bardauskui. Už geranorišką pagalbą modernizuojant gimnazijos ugdomąją aplinką dėkojome Raseinių rajono savivaldybės tarybos narei Aldonai Onai Radčenko, už nuoširdžią pagalbą įgyvendinant Erasmus+ projekto veiklas – buvusiai mokytojai Živilei Lembutienei. Padėka už nuoširdų domėjimąsi gimnazijoje vykdomomis veiklomis, aktyvią pagalbą jas įgyvendinant, iniciatyvumą įteikta gimnazijos tarybos pirmininkei Linai Radžienei.

 Pasibaigus šventei, nuslūgus emocijoms – nepaprasta vidinė ramybė ir pilna širdis gėrio. Aišku viena – tokia diena kaip ši ypač reikalinga, nes drauge susitinka ir pabendrauja visa bendruomenė. 

 

Irena Griškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Papildoma informacija