Uždegėm žiburius širdžių...

Uždegėm žiburius širdžių...

 Paskutinė savaitė prieš Kalėdas gimnazijoje visada ypatinga: visą savaitę vyksta įvairios akcijos, renginiai. Bet labiausiai laukiama ir gražiausia diena penktadienis.

 Per pirmąją pamoką aktų salėje 5-8 kl. ir I-IV gimn. kl. mokiniai susirinko pabūti kartu, paklausyti kalėdinių dainų, giesmių, pasakyti vieni kitiems gerų ir gražių žodžių. Programą paįvairino senųjų ir ateinančių metų herojai beždžionėlė ir šuniukas, kurie padėjo vienas kitam susirasti draugų, pajusti kalėdinį džiaugsmą. Šventės pabaigoje gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė apdovanojo klases už kalėdinius vainikus, kurie puošė gimnaziją ir džiugino visų akis, palinkėjo gražių, sveikų, saugių švenčių ir atostogų. 

 Po to visi mokiniai žiūrėjo filmą „Kalėdų giesmė“, kuris ne vieną sujaudino, privertė susimąstyti apie tai, kas gyvenime svarbiausia. Tokias mintis mokiniai išreiškė kalėdinėse klasių popietėlėse, kur ne tik aptarė filmą, bet keitėsi dovanėlėmis, atsiprašė vieni kitų, pasveikino su artėjančiomis šventėmis, pabendravo prie papuošto stalo. 

 Tokios veiklos suartina tiek mokytojus, tiek mokinius, kurie parneša į savo namus ir dalina kalėdinę nuotaiką bei uždegtus širdžių žiburėlius artimiesiems. 

 Elena Vaitkuvienė, I gimn. kl. vadovė

 

Papildoma informacija