Miela šventė Blinstrubiškiuose

Miela šventė Blinstrubiškiuose

 Prieškalėdinis laikotarpis persunktas gerumu, atjauta, rūpesčiu šalia esančiam. Prasmingi Jėzaus žodžiai –„Kai keli vaišes, verčiau kviesk vargšus, paliegusius, luošus, aklus, tai būsi laimingas“ – skatina mus dažniau atkreipti savo dėmesį į likimo nuskriaustus žmones. 

 Vedami noro sekti Kristumi, kiekvienais metais lankomės Blinstrubiškių socialinės globos namuose, kur mūsų visada laukia nuostabūs žmonės. Labiausiai džiugina ten gyvenančių žmonių paprastumas, nuoširdumas, objektyvus požiūris į gyvenimą. Stebėdami šventinį ateitininkų pasirodymą, seneliai džiaugsmingai plojo mūsų programos dalyviams, patys dainavo dar nepamirštas jaunystės dainas. Prisijungus mūsų mergaitėms, dainos suskambo dar gražiau, šventiškiau. Apsikeitėme kalėdinėmis dovanėlėmis ir pasižadėjome būtinai susitikti prieš kitas Kalėdas. Susėdę prie vaišių stalo, paruošto rūpestingų darbuotojų, bendravome, klausinėjome vieni kitus, dalinomės prisiminimais. Laikas prabėgo nepastebimai greitai. Linkėdami visiems džiugių, prasmingų, kupinų šilumos, gerumo ir Viešpaties šviesos Kalėdų laukimo dienų išsiskirstėme namo, tikėdami, kad Kristaus gailestingumas mūsų akimis vis dažniau žvelgs į pasaulį. 

 Grįžome kupini įvairiausių minčių: nerimo, užuojautos, noro padėti, suvokimo, kad  reikia gyventi taip, kad aplink esantieji nesijaustų esą vieniši. 

Neringa Lušaitė, Švč. Trejybės ateitininkų kuopos narė

 

Papildoma informacija