Aplinkos apsaugos projektų įgyvendinimas

Aplinkos apsaugos projektų įgyvendinimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

          Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokinių ekologinei kultūrai ugdyti, mokinių tarpusavio bendradarbiavimui skatinti, aplinkai palankaus elgesio įgūdžių per praktinę veiklą formavimui parengti ekologiniai projektai „Gyvenkime gamtai“ ir „Nelauk kol gamta supyks“. Projektus rengė geografijos mokytoja Irena Mėlinienė ir biologijos mokytoja Rasa Nekrošiutė. Po finansavimo skyrimo aplinkosaugos projektai turės būti įgyvendinti iki lapkričio mėnesio.  Dauguma projektų veiklų jau įgyvendinta. Mokiniai pagamino ir išplatino lankstinukus „Rūšiuok, perdirbk, panaudok“, pradinių klasių mokiniams vyko popietė „Piešiu ir mokausi tvarkyti atliekas“. Biologijos mokytoja Rasa Nekrošiutė  5-8 klasių mokiniams skaitė paskaitą „Biologinės įvairovės išsaugojimas“. Mokiniai dalyvavo talkoje tvarkant netoli mokyklos esantį pušyną, seniūnijoje esančias  saugomas  teritorijas.

          Mokslo metų pabaigoje mokytoja Irena Mėlinienė suorganizavo mokiniams ekskursiją į Lapių sąvartyną. 

          Taikant netradicinius mokymo metodus propaguotas sveikas ir ekologiškas gyvenimo būdas, meilė gamtai ir jos apsaugai.

           Susirinkę į baigiamąsias  konferencijas rudenį,  mokiniai kūrybingai, meninių programėlių pagalba ir įvairiomis išraiškos priemonėmis pristatys savo įgyvendintus projektus, pabendraus, pasidalins gerąja patirtimi. 

Papildoma informacija