Demokratijos principai lietuvių literatūroje

Demokratijos principai lietuvių literatūroje

 Balandžio 27 d. III gimn. klasėje (11B) vyko pamoka „Demokratijos principai lietuvių literatūroje“.

 Pakartoję demokratijos principus, atlikę ir pristatę kūrybinius darbus apie savo požiūrį į vertybes, laisvę analizavo Jurgio Savickio novelę „Vagis“. Aptardami kūrinį mokiniai išskyrė laisvės, apsisprendimo, teisių klausimus, akcentavo vaiko pasirinkimo galimybes, netgi maištavimo sąvoką. Visa tai susiejo su demokratijos principais. 

 Pamoką užbaigėme refleksija – pamąstymu apie dabartinio jaunimo pasirinkimo laisvę.

 Elena Vaitkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja 

 

Papildoma informacija