Europos Parlamento veiklos simuliacija

Europos Parlamento veiklos simuliacija

 Gegužės 3 d. II gimn. kl. mokiniai per anglų kalbos pamoką vykdėme ES parlamento veikos simuliaciją. Jos metu pasiskirstėme grupėmis, kurios prilygo komitetams. Mums buvo įvardintos problemos, kurioms reikėjo pasiūlyti sprendimo būdų. Komitetams buvo skirta 20 minučių suformuluoti šiems siūlymams. Tada kiekvieno komiteto atstovas arba keli atstovai pristatėme juos kitiems komitetams. Vyko diskusijos ir balsavimas, nes kiekvienas norėjome apginti savo nuomonę. Ši pamoka labai patiko. Taip pat, manau, ji buvo ir naudinga, nes sužinojome apie ES problemas, turėjome galimybę jas apsvarstyti, parengti dokumentus, susipažinti, kaip veikia ES bei EP, kaip vyksta sprendimų priėmimas. Be to pamokos metu diskutavome, išsakėme savo nuomonę anglų kalba, tokiu būdu ugdėme komunikacinius gebėjimus. Rengdami dokumentus rėmėmės žodynais, praturtinome savo aktyvųjį žodyną specifiniais žodžiais, terminais. 

Neringa Lušaitė , II gimn. klasės mokinė

 

Papildoma informacija