MEPA pamoka „Kasdieninis žmonių gyvenimas. Lyčių lygybė XIX a. ir dabar ES“

MEPA pamoka „Kasdieninis žmonių gyvenimas. Lyčių lygybė XIX a. ir dabar ES“

 I gimnazinės klasės mokiniai istorijos pamokose susipažindami su XIX a. kasdieniniu žmonių gyvenimu, aptarė ir moterų emancipacijos klausimą. Kalbėjo apie XIX a. sufražisčių judėjimą ir analizavo moterų balsavimo teisės suteikimą skirtingose šalyse. Pamoka buvo integruota su projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ tematika.

 Mokiniai pamokos metu rengė trumpus grupės pristatymus apie lyčių lygybę ir aiškinosi, kaip situacija pasikeitė dabartiniame pasaulyje. Mokiniai užpildė lentelę, kurioje nurodė, kada moterims suteikta balsavimo teisė skirtingose ES šalyse. Dauguma mokinių atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje ši teisė suteikta pakankamai anksti, palyginti su kitomis ES šalimis. 

 Pamokoje mokiniai diskutavo apie vyrų ir moterų lygybę, argumentuotai pateikė supratimą apie dabartinę moters padėtį visuomenėje ir apie galimybes siekti lyčių lygybės ES ir Lietuvoje.

Ineta Stankuvienė, istorijos mokytoja metodininkė

 

Papildoma informacija