Ekskursija į Vytauto Didžiojo karo muziejų

Ekskursija į Vytauto Didžiojo karo muziejų

 Gegužės 18 dieną trečiokai išvyko į Kauną. Ten aplankė Vytauto Didžiojo karo muziejų. Gidas Mindaugas įdomiai papasakojo apie šaltuosius ir šaunamuosius ginklus, supažindino su Lietuvos valstybės ir karybos istorijos raida. Ilgai užtrukome prie ekspozicijos, pasakojančios apie „Lituanicos“ skrydį per Atlantą. Apžiūrėjome lakūnų asmeninius daiktus ir dokumentus, fotonuotraukų kolekcijas. Buvo įdomu apžiūrėti užsienio valstybių kariuomenių uniformas. Susikaupę klausėmės pasakojimo apie žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, aplankėme Laisvės paminklą nežinomam kariui. 

 Dalyvavome ir edukacinėje programoje „Jaunasis karvedys“. Nusikėlėme į XIV–XVa. sandūrą. Vaikai kartu su gidu statė pilį ir aiškinosi, kur statyti gynybines sienas, kur įrengti stebėjimo bokštus, kad užpuolus priešui, būtų lengviau ją apginti. Buvo įdomu išgirsti apie gyvenimą pilyje, to meto ginklus ir šarvus, karybos būdus. Programos pabaigoje smalsūs trečiokai turėjo galimybę paliesti viduramžių ginklus ir šarvus: šarvinius marškinius, pasimatuoti šalmą ir pirštines. Tai leido geriau įsivaizduoti ir pajusti viduramžių kario „duoną“.

 Laikas muziejuje prabėgo labai greit. Parsivežėme daug įspūdžių, kuriuos pamokų metu perteiksime kūrybiniuose darbuose.

Mokytoja Virginija Ralienė

Papildoma informacija