Gimnazijos diena „Mažvydas mums nutiesė kelius”

Gimnazijos diena „Mažvydas mums nutiesė kelius”

 „Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit/ Ir tatai skaitydami permanykit“ – taip šiltai prakalbino mūsų širdis pirmoji lietuviška knyga. O jos autorius Martynas Mažvydas mums suteikė balsą amžiams, nutiesė kelią šviesos, tiesos link. Ir šiandien Martyno Mažvydo vardas – jau neatsiejama dalis mūsų gimnazijos istorijos: 1994 metais šiuo garbingu vardu buvo pavadinta mūsų mokykla, o prieš šešerius metus mokiniai už įvairius pasiekimus buvo paskatinti siekti „Metų mažvydiečio“ ženklelio. Tad gegužės 22 d. įvyko dar vienas tradicinis Gimnazijos dienos renginys „Mažvydas mums nutiesė kelius“. Jo metu už puikų ir labai gerą mokymąsi, pasiekimus olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose, padarytą didžiausią pažangą klasėje per mokslo metus  ženkleliais „Metų mažvydietis 2018“ buvo apdovanotas 41 gimnazijos mokinys, o jų tėveliams įteiktos padėkos.

 Kartu su gimnazijos bendruomene mokinių pasiekimais džiaugėsi Nemakščių parapijos klebonas Arūnas Bladžius, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Nijolė Vežbavičienė, Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis, Nemakščių darželio direktorė Dalia Mačiulaitienė.

 Susibūrus tokia gražia proga padėkota ir svarbiems žmonėms, kurie visada nuoširdžiai  bendrauja, bendradarbiauja ir padeda organizuoti įvairias gimnazijos veiklas.

 Toks prasmingas renginys gimnazijoje – tarsi testas mokslo metų pabaigoje, visiems susirinkusiems parodantis, kuo galime kartu džiaugtis ir didžiuotis.

 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jovita Radčenkienė

Papildoma informacija