Projektas baigėsi, projektas tęsiasi

Projektas baigėsi, projektas tęsiasi

 

 Jau antri mokslo metai gimnazijoje įgyvendinamas projektas „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“. Pirmieji projekto įgyvendinimo metai buvo sėkmingi.  O kas vyko šiemet? 

 Gimnazijos mokytojų parengtame plane buvo numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Kaip ir praėjusiais mokslo metais buvo vedamos atviros pamokos. Per mokslo metus suorganizuota daugiau nei 20 atvirų pamokų, kitų integruotų veiklų. Mokiniai dirbo grupėmis, kūrė situacijas, analizavo vertybines nuostatas, domėjosi ES šalių gyvenimu, valiuta, prekyba ir kt. temomis. Projekto veiklas organizavo istorijos mokytoja metodininkė Ineta Stankuvienė, geografijos vyresnioji mokytoja Rožė Teišerskienė, informacinių technologijų vyresniosios mokytojos Genovaitė Jankauskaitė ir Daiga Milkintienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Reda Mėlinienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Vaitkuvienė. 

 Aktyviai projekte dalyvavo 8 klasės mokiniai. Jų iniciatyva gimnazijoje suorganizuotas Europos dienos minėjimas. I-IV gimnazinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo Europos egzamine. Mokytojai dalyvavo seminaruose ir mokymuose. 

 Antrus metus iš eilės gimnazijos bendruomenė įvykdė projekto reikalavimus ir tapo "Mokykla – Europos Parlamento ambasadore".

Bendru gimnazijos mokinių ir mokytojų sprendimu ir kitais mokslo metais dalyvausime šiame projekte.

Monika Janušaitė, jaunoji ambasadorė

Papildoma informacija