Paminėta Europos kalbų diena

Paminėta Europos kalbų diena

 Rugsėjo 26-ą dieną mūsų gimnazijoje vyko pažintinė kultūrinė veikla, skirta Europos kalbų dienai paminėti. Per pirmąją pamoką buvo organizuotas dailyraščio konkursas. Mokiniai rašė iš anksto paruoštus tekstukus lietuvių, rusų ir anglų kalbomis, vėliau rinko pačius gražiausius ir taisyklingiausius. Antros pamokos metu kiekvienas mokinys, naudodamasis įvairiais IT šaltiniais, surado bent po vieną frazę tam tikra Europos Sąjungos kalba. Per geografijos pamoką mokiniai paruošė Europos Sąjungos šalių kontūrų žemėlapį, kuriame vėliau visi mokiniai priklijavo savo užrašytas frazes.

 Pažintinės kultūrinės veiklos organizatorės – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Vaitkuvienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja Virginija Bartkienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė – refleksijos metu džiaugėsi, kad buvo įtraukti visi įvairių gebėjimų 5-8, I-IV gimn. klasių mokiniai, o veiklos ugdė tiek dalykines (lietuvių, anglų, rusų kalbų), tiek bendrąsias kompetencijas.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė

 

Papildoma informacija