Advento žvakė uždegta

Advento žvakė uždegta
 
 Gruodžio pirmąjį sekmadienį prasidėjo Adventas – gražiausias, paslaptingiausias ir prasmingiausias prieškalėdinis laikotarpis. Mūsų gimnazijoje jau tapo tradicija, kad prasidėjus Advento laikotarpiui ateitininkai, kartu su visa gimnazijos bendruomene uždega pirmąją žvakę, kuri vadinama Pranašo žvake ir primena mums, kad prieš kelis amžius iki Jėzaus gimimo išmintingi žmonės išpranašavo Jo atėjimą į šį pasaulį bei mūsų gyvenimus. Žvakės yra dviejų spalvų: trys violetinės ir viena rožinė. Violetinė išreiškia atgailą ir atsivertimą į Dievą, rožinė – džiaugsmą dėl tuoj gimsiančio Jėzaus. Kiekviena žvakė turi savo religinę reikšmę pagal advento kalendorių. Pirmoji žvakė yra vadinama Pranašo žvakė, antroji – Beatliejaus, trečioji – Piemenų, ketvirtoji – Angelų. Žvakių uždegimas reiškia artėjimą prie Jėzaus gimimo šventės, augančią šviesos pergalę prieš tamsą. 
 
 
 Pasisakantieji minėjo žodį - ,,budėkite“. Ką tai reiškia? Budėti – matyti ir išgirsti aplink kitus žmones ir gyvūnus, kuriems reikia pagalbos. 
 Gimnazijos Direktorė, uždegdama pirmąją adventinio vainiko žvakę, taip pat skatino daryti gerus darbus, prisiimti sau įsipareigojimus siekti geriau mokytis, būti draugiškesniems. 
 Kiekvienai klasei įteikėme po žvakelę, tikėdami, kad žvakės liepsna dar labiau suvienys santarvei, dideliems ir geriems darbams.   
 
Ateitininkų kuopos pirmininkė Solveiga Petraitytė

Papildoma informacija