MEPA. Demokratijos raida: nuo tiesioginės iki atstovaujamosios demokratijos

MEPA. Demokratijos raida: nuo tiesioginės iki atstovaujamosios demokratijos

 Demokratija – kertinis europiečių santykių su valstybe akmuo. Demokratijos principų laikymasis – svarbiausias narystės ES kriterijus. Demokratijos principai apima žodžio, saviraiškos, žiniasklaidos, susirinkimų laisves. Svarbiausia – reguliarūs, laisvi rinkimai, slaptas balsavimas, pliuralizmas ir nevaržoma opozicijos veikla, cenzūros nebuvimas. 

 Kaip demokratija vystėsi, kokios demokratijos formos istorijos bėgyje formavosi, aptarė IV gimn. klasės mokiniai MEPA projekto pamokoje „Demokratijos raida: nuo tiesioginės iki atstovaujamosios demokratijos“. Pasiskirstę į grupes gimnazistai ieškojo tiesioginės ir atstovaujamosios demokratijos privalumų ir trūkumų, išskyrė svarbiausias demokratijos vertybes. Po pristatymų gimnazistai diskutavo, ar demokratija yra geras valdymo būdas. Kritiškai vertindami demokratijos trūkumus, dvyliktokai pasiliko prie tos nuomonės, kad demokratija gal ir nėra tobulas, bet labiausiai priimtinas valdymo būdas.  

Istorijos mokytoja metodininkė Ineta Stankuvienė

 

Papildoma informacija