Pasitinkant šv.Kalėdas

Pasitinkant šv.Kalėdas

 Baigiantis Adventui, į mūsų namus ir širdis beldžiasi šv. Kalėdos. Gruodžio 20 dieną mokytojos Vaida Baltrušaitienė, Vida Greičienė ir Milda Urniežienė organizavo 5-8 ir I-IV g klasių mokinių kultūrinę pažintinę dieną apie Advento ir šv. Kalėdų laikotarpio papročius ir tradicijas. 

 Pirma pamoka prasidėjo aktų salėje, kur adventinį rytmetį ,,Advento rimty susimąstom“ pradėjo renginio vedantieji – ateitininkai ir NŠ dainavimo studijos nariai. Savo gražiomis adventinėmis giesmėmis, eilėmis ir pamąstymais nukėlė į stebuklingos ramybės prieškalėdinį laikotarpį bei Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventę – Kalėdas.  

 

 Per antrą pamoką kartu su klasių vadovais dekoravome kalėdinį žaislą, kūrėme ir rašėme sveikinimą gimnazijos bendruomenei, repetavome giesmes, šokius, žaidimus. Popietėlių metu keitėmės dovanomis, bendravome, aptarėme per metus nuveiktus darbus. 

 Renginio refleksija buvo nukreipta į bendrystę, gerumą, atlaidumą, susitaikymą, šventinio laikotarpio papročius ir tradicijas. Kiekviena klasė stengėsi kuo orginaliau ir įdomiau pristatyti savo pasirodymą. Visi šiandien pasijautėme svarbūs ir reikalingi. Pasirodo, kad mūsų senoliai ne iš kelmo buvo spiriti – mokėjo ne tik daug dirbti, bet ir linksmintis.

Lizeta Karvelytė, Švč. Trejybės kuopos narė

 

Papildoma informacija