Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena

 Prieš 29 metus, 1991 metų sausio 13-ąją, įvykęs masinis taikus piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas šalies valdymą, baigėsi iš širdies savo Tėvynę gynusių, drąsių žmonių pergale. Žmonių, kurie visą okupacijos laikotarpį paslapčia palaikė tautos dvasią, neišsižadėjo laisvės idealų ir puoselėjo tautines vertybes, nes tikėjo, kad laisvė sugrįš. Keturiolika iš jų dėl Tėvynės laisvės paaukojo net savo gyvybes. Šių vidumi stiprių žmonių dėka šiandien mes esame laisvi ir nepriklausomi. Kasmet prisimename jų drąsą ir pasiaukojimą minėdami Laisvės gynėjų dieną. 

 Gimnazijoje rytas tradiciškai prasidėjo pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu languose uždegėme atminimo žvakelės žuvusiems laisvės gynėjams. Po jos mokiniai, lydimi klasės vadovų, darniai skubėjo į miestelio aikštę ir dalyvavo minėjime „Atminkime ir išsaugokime“, apjungusiame Nemakščių miestelio bendruomenę. Renginio metu mokiniai prisiminė sausio 13-osios nakties įvykius, giedojo himną, tylos minute pagerbė žuvusiuosius, dainavo dainas, skaitė eiles, klausėsi rajono svečių ir miestelio bendruomenės atstovų pasisakymų. Gimnazijos šauliai su plazdančiomis vėliavomis stovėjo garbės sargyboje. Sušalusieji mažieji šildėsi prie simbolinių laužų ir šoko ratelį.

 Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginys apjungė Nemakščių bendruomenę ir priminė mokiniams, kad laisvė labai trapi, ją reikia branginti ir saugoti. 

Istorijos mokytoja Ineta Stankuvienė

 

Papildoma informacija