Tyriminės veiklos mėnuo

Tyriminės veiklos mėnuo

 Sausio mėnesį ketvirtoje klasėje vyko visas ciklas patyriminio mokymo pamokų, kuriose buvo naudojamos mokymo priemonės, gautos pagal projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

 Matematikos pamokose „Perimetro ir ploto apskaičiavimas“ mokiniai naudojo įvairius ilgio matavimo įrankius. Išmatavo pradinių klasių koridorius, fojė, valgyklą, klasę. Apskaičiuota, koks šių patalpų perimetras, plotas, kiek ir kokių medžiagų prireikė grindims iškloti. Pasaulio pažinimo pamokose mokiniai atliko bandymus kūnus veikiančioms jėgoms nustatyti. Užduočiai atlikti mokiniai naudojosi puslapyje vedlys.lt pateiktais bandymų aprašais ir mokinio tyrimų lapais. 

 Dirbdami grupėse jie tyrinėjo įvairių medžiagų tamprumą, diskutavo, kokiose gyvenimiškose situacijose naudojama tamprumo jėga. Tyrinėdami traukos ir inercijos jėgas mokiniai nustatė, kodėl daiktai nekrenta nuo Žemės ir kodėl Mėnulis išlaiko pastovią orbitą. Susidomėjimo sulaukė trinties jėgos tyrimai. Mokiniai bandymų metu rado išeitį, kaip lengvai galima perkelti į kitą vietą net ir sunkius daiktus, tereikia „nugalėti“ trinties jėgą. Taip pat jie puikiai suprato, kodėl negalima pulti į gatvę prieš atvažiuojančią mašiną žiemos metu, kai yra plikledis ar lietingas oras.

 Pasaulio pažinimo pamokoje apie elektrą mokiniai ne tik sužinojo, kad gaminiai iš natūralių medžiagų kaupia savyje statinę elektrą, o iš sintetinių ją „iškrauna“, bet ir savarankiškai jungė elektros srovės grandinę. 

 Tyrimų apie kūno energiją metu mokiniai sužinojo, kad visi kūnai turi skirtingą vidinę energiją, kurią galima panaudoti gyvenimiškose situacijose. Nenorėdami prarasti sukauptos vidinės energijos gyvūnai įvairiais būdais prisitaiko gyventi net pačiose nepalankiausiose klimatinėse sąlygose. Kad tai įrodytume, kasėje atlikome bandymą su grupe stiklinių, kurios buvo pripildytos karšto vandens. Kaip pingvinai Antarktidoje, taip ir stiklinės grupės viduryje daug ilgiau išlaikė šilumą nei pakraštyje esančios. Sužinoję apie neatsinaujinančius ir atsinaujinančius energijos šaltinius mokiniai daug diskutavo apie energijos taupymą, ką reikėtų daryti, kad nedidėtų šiltnamio efektas Žemėje. Suprasdami, kokią reikšmę tai turės jų gyvenimo ateičiai, jie pasižadėjo pasikalbėti su savo tėvais apie visuotinį taupymą ir savo darbu prisidėti prie atmosferos išsaugojimo.

 

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Milda Grinevičienė

 

Papildoma informacija