Antikorupcinio švietimo ir pilietiškumo ugdymo programos įgyvendinimas

Antikorupcinio švietimo ir pilietiškumo ugdymo programos įgyvendinimas

 Sausio 27 d. gimnazijoje vyko antrasis programos „5 Lietuvos savivaldybių jaunimo nepakantumo korupcijos apraiškos didinimas politinės veiklos ir viešojo valdymo sektroriuose“ įgyvendinimo užsiėmimas. Su mokiniais bendravo Algis Davidavičius, VDU PMDF lektorius, Laura Pėkienė, projekto vadovė ir Rūta Janulaitienė, Jaunimo karjeros centro administratorė.

 Buvo analizuota jaunimo pilietiškumo ir politinio aktyvumo reikšmė, politinių ideologijų, partijų samprata ir tipologija. Mokiniai aptarė šiuolaikinės žiniasklaidos įtaką visuomenės nuomonės formavimui, nagrinėjo visuomenės pasitikėjimą valstybe lemiančius veiksnius. 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

 

Papildoma informacija