Ateitininkų viešnagė Kaltinėnuose

Ateitininkų viešnagė Kaltinėnuose

 

 Kaltinėnų Antano Stulginskio gimnazijos ateitininkų kvietimu vasario 8 d.  vykome į seniai lauktą susitikimą su linksmais, draugiškais, išradingais žmonėmis. Susitikę susipažinome ir greitai susibičiuliavome. Atvyko garbingi svečiai iš Telšių seminarijos - vienuolis, salezietis italas Piercarlo Manzo su savo draugais, taip pat saleziečiais kunigais iš Argentinos, Filipinų, Italijos. Nustebome, kad vienuolis Piercarlo neblogai kalba penkiomis kalbomis, tarp jų ir lietuviškai. Telšių gimnazijoje jis moko vaikus istorijos, mėgsta bendrauti su jaunimu, groja gitara, gieda, dainuoja. Įdėmiai  išklausę mūsų prisistatymus, broliai saleziečiai įdomiai pristatė šv. kunigo Jono Bosko biografiją, kilnius jo darbus mokant, auklėjant apleistus, skurstančius Italijos vaikus ir jaunuolius. Kunigas visą savo gyvenimą paskyrė vargstančio jaunimo ugdymui, o 1859 m. įkūrė saleziečių kongregaciją.

             

 Svečiai kunigai pateikė užduočių apie vertybes, blogio apraiškas ir teisingus gyvenimo pasirinkimus. Dirbome susikaupę, atsakingai, todėl užduočių atsakymai visus maloniai nuteikė. 

 Po sočių pietų dalyvavome šv. Mišiose, giedodami šlovinome Dievą.  Pasimeldę grįžome į gimnaziją ir vėl pasinėrėme į veiklas – grupėse kūrėme scenarijus, vaidinome. Darbo   visiems buvo per akis. Šiek tiek atsipūtę, laiką linksmai leidome vakaronėje, kur mokėmės šokti įvairių šokių, žaidimų. Laikas prabėgo labai greitai ir nepastebimai. Aptarę dienos darbus, atsisveikinome ir su pakilia nuotaika grįžome namo. Už pavėžėjimą esame dėkingi gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei.

Gustė Denepaitė, Ateitininkų Švč. Trejybės kuopos narė

 

Papildoma informacija