Popietė „Kalba gimtoji lūposna sudėta“

Popietė „Kalba gimtoji lūposna sudėta“

 Kalba – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Kalba mums leidžia bendrauti su kitais, dalytis mintimis, jausmais, prisiminimais. Nėra kalbos – nėra tautos.

 Vasario 24 dieną Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje bibliotekininkė Adelė Balašaitienė surengė literatūros popietę pradinių klasių mokiniams „Kalba gimtoji lūposna sudėta“, skirtą Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Popietės tikslas – ugdyti meilę lietuviškam žodžiui, skatinti išsaugoti kalbą ateinančioms kartoms, mokyti bendravimo kultūros, skatinti teigiamas emocijas. Poezijos ir prozos skaitymus pradėjo jauniausieji bibliotekos lankytojai: Lukrecija, Eglė, Barbora, Rusnė, Majus, Emilijus. Popietės dalyviai klausėsi skambių posmų, prasmingų minčių apie kalbą. 

 Lietuvių tauta gali didžiuotis, kad per visą istoriją būta pasiaukojančių asmenybių, kurios savo darbais rodė meilę Lietuvai. Tai Mikalojus Daukša, Jonas Jablonskis, Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Martynas Mažvydas. Prisiminti šių didžiavyrių nuopelnai.

 Netrūko ir pašmaikštavimų. Ne vienam juoką sukėlė kalbos darkytojų dialogas. Vaikai dalyvavo viktorinoje ,,Linksmai žaidžiu – gražiai kalbu“, atliko įvairias užduotis, kur teko pademonstruoti savo žinias, o greitakalbėmis liežuvį pamiklinti.

 Moksleiviai rašė kuo graži lietuvių kalba ir dalyvavo gražaus rašto konkurse. Buvo apdovanoti net 12 mokinių. 

 Bibliotekininkės Adelės padedami, vaikai drauge sukūrė Lietuvos vėliavą, ant kurios kiekvienas popietės dalyvis užrašė savo gražiausią lietuvišką žodį.

Papildoma informacija