Nuotolinis mokymas(is). Kaip sekasi?

Nuotolinis mokymas(is). Kaip sekasi?

 Prasidėjus trečiai nuotolinio mokymo(si) savaitei galime pasidžiaugti, kad ugdymas vyksta pakankamai sklandžiai: streso ir nežinomybės beveik neliko, visi bendruomenės nariai žino savo teises ir pareigas, kas ir kaip vyksta, kur kreiptis iškilus neaiškumams. 

 Džiaugiamės nuoširdžiu ir atsakingu mokytojų, klasių vadovų darbu, geranorišku bendradarbiavimu su kolegomis, mokiniais ir tėvais. Didžiausias iššūkis buvo įvaldyti naujas technologijas, įgusti savo ugdymo dalyką perteikti kuo informatyviau, patraukliau mokiniams, tačiau tuo pačiu gauti ir teikti grįžtamąjį ryšį, įvertinti žinias ir įgūdžius. Manome, kad nusimačius tvarką, susikūrus darbo ir bendravimo taisykles, laikantis susitarimų mums tai pavyko.

 Kiekvieną savaitę vykstančių nuotolinių pasitarimų metu mokytojai, aptardami vykdomas veiklas, labiausiai džiaugiasi atsakinga žemesniųjų klasių mokinių tėvelių pagalba, vykdomais tiriamaisiais projektais, kruopščiai pagal gebėjimus atliktais kūrybiniais darbais. Džiugina ir vyresniųjų mokinių atsakingas požiūris į mokymąsi, skirtas užduotis, aktyvus konsultavimasis ir noras siekti geresnių rezultatų. Atliktos mokinių apklausos rezultatai leidžia teigti, kad mokiniai jaučiasi gerai, supranta užduotis, geba mokytis, tik norėtų mažesnio krūvio.

 Laikui bėgant, mokytojai įgauna vis daugiau pasitikėjimo ir patirties, planuoja ir veda integruotas pamokas, skiria integruotas užduotis. Tikimės, kad dėl to sumažės mokymosi apimtys, o mokymosi procesas taps tik įdomesnis ir mokiniams padės išsiugdyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

Papildoma informacija