Pirmokų nuotolinis mokymasis

Pirmokų nuotolinis mokymasis

 Prasidėjus nuotoliniam mokymui supratau, kad svarbiausias uždavinys – sudominti ir motyvuoti mokinius.  Mokiniai visada noriai mokosi to, kas įdomu, susieta su jo reikmėmis, artimiausia aplinka. Todėl dirbdama su pirmokais pasirinkau integruotą mokymąsi, kuris išlaisvina ir mokytojo, ir mokinio kūrybiškumą. 

 Dirbame ne pagal tvarkaraštį. Visa diena kartais būna pasirenkama vienos temos nagrinėjimui.  Pvz. Matematika. Pradėjome pažintį su skaičiais iki 100, mokėmės prie dviženklio skaičiaus pridėti vienaženklį. Vaizdo pamokos metu pakartojome sąvokas, skaičių pavadinimus, seką. Po pamokos mokiniai savarankiškai atlieka paskirtas užduotis ir sutartu laiku vėl susitinkame vaizdo pamokoje, kurios metu išsiaiškiname nesuprastus dalykus, taisome klaidas. Skaičių sekai įtvirtinti skiriu kūrybinę užduotį - iš gamtinės medžiagos, rastos kieme, sudėlioti ornamentą, paveikslėlį ir suskaičiuoti iš kiek detalių sudarytas jo darbas (dailė ir pasaulio pažinimas). Užduotį diferencijuoju-gabesnieji mokiniai netik suskaičiuoja, bet ir užrašo kelis aritmetinius veiksmus, kuriuos atlikti padeda akmenukai, šakelės, žolės stiebeliai. Vaikų darbelius sudėjau į filmuką, kuris pradžiugino ir vaikus, ir jų tėvelius. Nutarėme, kad matematika yra smagi, atpalaiduojanti, kūrybiška ir įdomi veikla!

 Tėvelių žinutė: „ Labai gerai, kad vaikai viską padaro patys, beveik nereikia mūsų pagalbos. Žaisdami ir išmoksta, ir užduotis atlieka“.

 

  Kiekvieno ketvirtadienio veiklas bendru susitarimu baigiame linksmosiomis užduotimis, kurių vaikai labai laukia. Viktorina „Iš visur apie viską“, „Lobio paieškos kambaryje“ – labiausiai vaikams patikusios veiklos.

 

 Mokiniams ir tėvams teikiu nuolatinį grįžtamąjį ryšį

 Rašto darbus mokiniai siunčia į el. paštą. Taisau kiekvieną atsiųstą mokinio darbą ir parašau, kas atlikta gerai. Nurodau, ką reikia pataisyti ar papildyti.

 Kūrybinius ir projektinius darbus, eksperimentus ir bandymus aptariame vaizdo pamokų metu. Kartu pasidžiaugiame tuo, kas pavyko. Aiškinamės, kokie sunkumai kilo, ką buvo galima daryti kitaip. Atsiranda pasiūlymų kitoms veikloms. Labai džiugu girdėti mokinių atsiliepimus :“Taip lengviau suprasti“, „lengviau mokytis, kai gali pabandyti visaip“, „įdomu ir smagu“. Kūrybinius darbus, užfiksuotas bandymų akimirkas dedu į filmukus, kuriuos siunčiu tėvams į el. paštus, dalinuosi feisbuko grupėje. Po aptarimo parašau vertinimus Tamo dienyne.

 Tėvams kartą per savaitę rašau asmeninius el laiškus, kuriuose džiaugiuosi, dėkoju, teikiu pasiūlymus, klausiu jų nuomonės. Džiaugiuosi, kad tėvai noriai bendradarbiauja ir padeda visais klausimais.

 Mes netik mokomės, bet ir kalbamės apie tai, kas vyksta pasaulyje, apie tai, kaip vaikai jaučiasi, dėl ko nerimauja. Mokiniai  ir tėvai aktyviai įsijungė į respublikinę padėkos medikams akciją „Tepražysta mūsų langai gėlėmis“. Savo namų languose kaip padėkos ženklą nupiešė ar priklijavo savo pieštas gėlytes. 

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Ralienė

 

Papildoma informacija