Kūrybiškumo ugdymas nuotolinėse muzikos pamokose

Kūrybiškumo ugdymas nuotolinėse muzikos pamokose

 Sėkmingai įsibėgėjus nuotoliniam mokymui(si), kiekvienas mokytojas savo dalyko pamokose siekiame optimizuoti ugdymo procesą, ieškome būdų, kaip projektuoti pamokas, kad jos būtų patrauklios, priimtinos ir artimos mokiniui, kiekviena užduotis skatintų ieškoti ir kurti, aktyviai ir noriai veikti. Ne išimtis ir  nuotolinės muzikos pamokos. Jose ugdomas kūrybiškumas, atradimo džiaugsmas. 

 Savaitinių veiklų metu suplanuojama, ką mokiniai turi sužinoti, išnagrinėti, padiskutuoti, suieškoti informacijos viena ar kita tema. Tačiau bandėme įtraukti ir kūrybines pratybas, tai mokiniams įdomi ir priimtina veikla. Džiaugiausi, kuomet penktokai tyrinėjo savo artimą aplinką (rinko nuotraukas ir rašė trumpus aprašymus apie muzikuojančius savo giminaičius).

 Šaunuoliai pirmokai, padedami tėvelių pasidarbavo „Skambančioje virtuvėje“ ir ten naujai atgijo jų puodai, šaukštai, stiklinės ar kruopų pakeliai. Įvairūs maisto produktai pasitarnavo ir 6-8 kl. mokiniams,  kuomet klausydami įvairių programinių kūrinių mokiniai iš namuose turimų priemonių dėliojo muzikines mozaikas, taip nusakydami patirtus jausmus, emocijas klausant muzikos.

 Ne išimtis ir gimnazistai, kurie savo muzikinius gebėjimus atskleidė kurdami jau brandesnius darbus: atliko grupinius ritminius darbus, kūrė filmukus lietuvių liaudies dainų tema, rašė muzikinius esė ir atskleidė savo žodžio laisvę,  nusakė patirtas emocijas klausant šiuolaikinius kūrinius, o buvo ir tokių, kurie net bandė kurti kompiuterinę muziką ar atskleidė gebėjimą groti vienu ar kitu instrumentu.

 Tai tik maža dalis kūrybiškų mūsų gimnazijos  mokinių darbų, kuriais turėjau galimybę pasidalinti Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje muzikos mokytojų metodinėje dienoje skaitydama pranešimą „Kūrybiškumo ugdymas nuotoliniame muzikiniame mokyme(si)“, išsakyti bendro darbo sėkmes ir nesėkmes, pasidžiaugti, ką gražaus esame nuveikę. Žinoma, kad man, kaip mokytojai, dirbti su mokiniais nuotoliniu būdu nėra paprasta, reikia ir pačiai tobulinti savo kompetencijas, ieškoti vis naujų būdų, kurie padėtų mokiniams mokytis, juos padrąsinti.

 Nenusivilkime, jei ne viskas pavyksta, jei ne visi kūrybos rezultatai mus džiugina. Kūrybos kelias nėra paprastas, lengvas. Tačiau juo drauge žengdami galime patirti ieškojimų ir atradimų džiaugsmą, pagaliau padėti vaikams kurti savo ateitį.

Muzikos mokytoja metodininkė Vaida Baltrušaitienė  

 

Papildoma informacija