VII-ajai gimnazijos abiturientų laidai įteikti brandos atestatai

VII-ajai gimnazijos abiturientų laidai įteikti brandos atestatai

 Rugpjūčio 7 dieną būrelis gimnazijos abiturientų, jų tėvelių ir mokytojų rinkosi Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje, kur parapijos klebonas Arūnas Bladžius mokiniams gimnazijos baigimo proga aukojo Šv. Mišias. Pasibaigus pamaldoms, gimnazijos aktų salėje, dalyvaujant tik patiems artimiausiems šeimos nariams, vyko brandos atestatų įteikimo šventė. 

 Pradėdama iškilmingą atestatų įteikimą, gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė padėkojo mokytojams už nuoširdų darbą, tėvams už bendradarbiavimą ir džiaugėsi pasiektais rezultatais – viena mokinė, Neringa Lušaitė, gimnaziją baigė ir brandos egzaminus išlaikė su pagyrimu. Šventės metu tradiciškai buvo įteiktos Vaclovo Šimaičio skatinimo fondo piniginės dovanos. Šiemet jos atiteko geriausiai gimnaziją baigusiai ir brandos egzaminus išlaikiusiai Neringai Lušaitei bei kasmet gimnazijos vardą garsinusiai technologijų olimpiadoje Gretai Jagminaitei.

 Abiturientus taip pat sveikino parapijos klebonas Arūnas Bladžius, Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis, auklėtoja, tėvai.

 Abiturientai džiaugėsi, kad nors šie metai buvo kitokie, ypatingi, tačiau tai nesutrukdė siekti savo svajonių. Už tai taria nuoširdų AČIŪ visai gimnazijos bendruomenei.

 Skambant iškilmingai muzikai, abiturientai išlydėti iš gimnazijos su brandos atestatais rankose ir linkint pasiekti užsibrėžtų tikslų.

 

IV g klasės vadovė Marytė Karpienė

 

Papildoma informacija