Integruotos pamokos – edukacinė išvyka į Žemaitiją

Integruotos pamokos – edukacinė išvyka į Žemaitiją 

 Rugsėjo 14 d. mes, IV g klasės mokiniai, tikybos bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos –  Vida Greičienė, Elena Vaitkuvienė, Jovita Radčenkienė – dieną praleidome labai prasmingai.

 Visų pirma, vykome Telšių link ir stabtelėjome prie Rainių Kančios koplyčios, kur atvykęs mūsų žemietis kanauninkas Andriejus Sabaliauskas papasakojo Rainių istoriją, aprodė koplyčią, muziejų. Pabuvojome ir prie paminklo miškelyje, kur buvo nužudyti politiniai kaliniai. Po to važiavome į Telšių centrą – kunigų seminariją, kur susipažinom su jos istorija, atnaujintais pastatais, pro langus grožėjomės miesto panorama. Svarbiausia, kad Telšių vyskupijos kanauninkas, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas Andriejus Sabaliauskas pakvietė į netradicinę pamoką, skirtą V. Mykolaičio – Putino romanui „Altorių šešėly“. Iš pradžių nedrąsiai prisiminėme romano tematiką, problemas, bandėme išskirti svarbiausius aspektus, tačiau vėliau kanauninkas mus drąsindamas palietė romano gelmes, išsakė savo požiūrį į šį kūrinį, į veikėjų paveikslus, galiausiai akcentavo paties Putino savęs atradimo kelią. Be abejo, viską susiejo su šiandiena, išreiškė ir savo požiūrį į šiandieninį jaunimą. Po to dar aprodė Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. 

 Atsisveikinę su šiuo nuostabiu žmogumi, trumpai pasivaikščioję ir pasigrožėję Masčio pakrantėmis, nuvykome į Užvenčio dvarą užsukdami ir prie Šatrijos kalno. Džiaugėmės, kad visi lengvai į jį užkopėme, deja, bokštų ir piliakalnių neleido pamatyti apniukęs dangus. Šatrijos Raganos vaikystės dvare prisiminėme jos metus, praleistus šiame nuostabiame kampelyje, jos ir kitų žymių žmonių veiklas, pasigrožėjome aplinka.

 Buvo gera dar kartą prisiliesti prie nagrinėtų kūrinių, pabuvoti aprašytose vietose, kitaip pažvelgti į literatūrą. Kelionėje ne tik praplėtėme kultūrinį akiratį, bet ugdėmės asmenines, komunikavimo, pažinimo kompetencijas. Už tai esame dėkingi gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei ir mokytojoms.

Bernadeta Balšaitytė, IV g kl. mokinė

 

Papildoma informacija