Kiek kitokia Rugsėjo 1-oji...

Kiek kitokia Rugsėjo 1-oji...
 
 Šiemet Rugsėjo pirmoji mums, abiturientams, buvo kitokia ir dėl to, kad jau abiturientai, ir dėl to, kad šalyje nepalanki situacija. Tad kokia ji buvo?
 
 
 Tradiciškai rytą visi pradėjome malda bažnyčioje, kur išklausėme Šv. Mišias, girdėjome prasmingą pamokslą. Po to tradiciškai abiturientai ir jų tėveliai prašydami Marijos globos Lurde uždegė žvakę. Grįžome į gimnazijos aikštę, kur vyko šventė. Mes nepamiršome ir pirmokų, todėl laikydamiesi atsargumo juos atvedėme į aikštę. Šventėje dalyvavo ir svečių: gerb. kunigas Arūnas Bladžius, seniūnas Remigijus Laugalis, fondo įkūrėjas Vaclovas Šimaitis, Nemakščių bendruomenės santalkos pirmininkė Regina Pratašienė, gimnazijos tarybos pirmininkė Lina Radžienė. Gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė ne tik visus pasveikino, bet kalbėjo ir apie gerus mokinių pasiekimus, apie susitelkimą, priminė saugos reikalavimus. Pirmą kartą į sceną išėjo pirmokai, bet pasirodė gana šauniai. O mes, abiturientai, vedę visą šventę, ne tik sveikinom visus susirinkusius, mokytojus, klasių vadovus, bet ir kitus gimnazijos darbuotojus, kurie rūpinasi ugdymosi aplinka, švara, sveikata, saugumu, kelionėmis, visiems padovanojom po rudeninę gėlę...
 
 Nors šventė truko trumpiau, nors trukdė kaukės, bet nuotaika buvo puiki, nes dauguma norėjom sugrįžti į gimnaziją, kur miela, gera.
 
Guoda Ačaitė, abiturientė
 

Papildoma informacija