INFORMACIJA

INFORMACIJA

 1. Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės mero 2020 m. lapkričio 27 d. potvarkiu Nr. MP-140, nuo gruodžio 1 d. Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktoriaus pareigas pavesta vykdyti Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Daliai Mačiulaitienei iki bus skirtas į šias pareigas asmuo, laimėjęs viešą konkursą.
 
 2. Vadovaujantis Raseinių rajono ekstremaliųjų situacijų komisijos nurodymu ir gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V1-90, nuo š. m. gruodžio 7 dienos 5-12 klasių mokiniai bus ugdomi nuotoliniu būdu iki žiemos atostogų, gruodžio 22 dienos (imtinai).

 3. Vadovaujantis Raseinių rajono administracijos direktoriaus įsakymu nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 7 d. 3 klasės mokinių ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
 
 4. 1, 2, 4 klasių mokiniai ugdomi gimnazijoje kasdieniu būdu.
 
 5. Pavėžėjimas bus organizuojamas kaip ir anksčiau, tais pačiais maršrutais, tuo pačiu laiku.
 
 6. Įstaigoje bus užtikrintas mokinių maitinimas.
 
 7. Išsamesnė informacija mokiniams ir mokinių tėvams pateikta elektroniniame dienyne.

Papildoma informacija