ES kova su klimato kaita. Atsinaujinančios energijos šaltiniai

ES kova su klimato kaita. Atsinaujinančios energijos šaltiniai

 Geografijos pamokai IIg klasės mokiniai paruošė pristatymus tema ,,ES kova su klimato kaita. Atsinaujinančios energijos šaltiniai“.

 Pasiskirstę grupėmis, nagrinėjo ES dokumentus, susijusius su kova dėl klimato kaitos, aiškinosi, kaip šiuos reikalavimus įgyvendina Lietuva. Mokiniai plačiau sužinojo apie hidroenergijos, vėjo ir saulės  jėgainių, žemės gelmių, jūros bangų energijos panaudojimo galimybes Europoje ir Lietuvoje. Apžvelgė naujausius ES projektus gyventojams, kuriais pasinaudojus, galima namuose įsirengti vėjo, saulės, geotermines jėgaines.

Geografijos vyresnioji mokytoja Loreta Stulgienė 

 

Papildoma informacija