Iššūkis priimtas ir įgyvendintas!

Iššūkis priimtas ir įgyvendintas!

 Baigėsi Vasario 16-ąją startavęs mūsų gimnazijoje vienas iš Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių, kuriame buvo pakviesti dalyvauti 5 kl. mokiniai.  „Puoselėjame gimtąją kalbą“ – taip vadinosi net 21 dienos iššūkis, raginęs penktokėlius susitelkti ir kūrybiškai prisidėti prie gražios iniciatyvos. Niekas nepaneigs, jog mokytojui yra prasminga ieškoti būdų ir formų stiprinant gimtosios kalbos mokymosi motyvaciją, o mokiniams – prisidėti prie jos prestižo didinimo. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J. Radčenkienė

 

Papildoma informacija