Socialinė atskirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Socialinė atskirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

 Kovo 25 dieną vykdant projektą „Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės“  I g klasės mokiniai pilietiškumo pagrindų pamokoje pristatė darbo grupėse rezultatus apie socialinę atskirtį.

 Mokiniai, nuotoliniu būdu dirbdami grupėmis, pagal iš anksto numatytus klausimus aiškinosi, kaip suprantama socialinė atskirtis, kokios visuomenės grupės jai priklauso, domėjosi statistiniais nedarbo ir skurdo rodikliais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, pateikė samprotavimų ir būdų socialiniai atskirčiai mažinti. Džiugu, kad mokiniai buvo žingeidūs ir aktyvūs, sugebėjo mokytis mažomis grupelėmis, o  rezultatus apibendrino pristatydami pateiktis. 

 Pamokoje nuskambėjo daug įdomių minčių apie pagalbą visuomenės atstumtiesiems, gimnazistai ne tik pateikė interneto platybėse surinktą medžiagą, bet ir papildė savo samprotavimais. Visuose pristatymuose buvo teigiama, kad socialinė atskirtis yra problema ES ir valstybės turi rasti būdų padėti į visuomenę neįsiintegruojantiems žmonėms. 

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Ineta Stankuvienė

 

Papildoma informacija