Veiklos, skirtos mokinių saugumui internete

Veiklos, skirtos mokinių saugumui internete

 Mokiniams mokantis nuotoliniu būdu ir vis daugiau laiko praleidžiant prie kompiuterių, iškyla grėsmė mokinių saugumui internete. Atsižvelgiant į tai, sausio-kovo mėnesiais gimnazijos mokiniai buvo kviečiami dalyvauti veiklose, kurių metu buvo kalbama apie saugumą internete, prisiminta taisyklės, kurių reikia laikytis viešojoje erdvėje. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė Rasa, dirbanti gimnazijoje, kartu su gimnazijos socialine pedagoge Gražina kvietė 5-10 kl. mokinius dalyvauti nuotolinėse klasės valandėlėse ,,Internete būk saugus“. Šių užsiėmimų metu žiūrėta ir aptarta video filmukas, diskutuoja, kaip reikia apsaugoti internete save, taip pat kaip reikia elgtis esant patyčių atvejams. 

 O kadangi kovo mėnesis skirtas sąmoningumui didinti, visai gimnazijos bendruomenei pasiūlyta įsitraukti į veiklas, didinančias sąmoningumą ir tarpusavio draugystę, pagarbą kitam. Kiekvieną dieną laukė vis nauja užduotėlė, kuri skatino atrasti, suprasti, pasidžiaugti....

 Neliko pamiršti ir mokinių tėveliai. Gimnazijoje dirbanti psichologė parengė ir pasidalino su tėveliais rekomendacijomis ,,Vaikų saugumas internete: kas svarbu?“.

 Siekdami, kad mokiniai jaustųsi internete saugūs, turime po mažą indėlį prisidėti kiekvienas: savo pavyzdžiu, priminimu, taisyklių laikymusi, sąmoningumu, empatija...

 Psichologė Rasa Baležentytė

 

Papildoma informacija