Ką reiškia būti žmogum iš Lietuvos?

Ką reiškia būti žmogum iš Lietuvos?

 Vykdydami projekto „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ užsiplanuotas veiklas kovo mėnesio paskutinę dieną per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas su abiturientais analizavome Sigito Gedos eilėraštį „Giesmė apie pasaulio medį“ ir kalbėjome apie pilietiškumą bei tautiškumą. 

 Iš pradžių mokiniai pristatė kūrybinius darbus, kuriuose pagal duotą eilėraščio posmą pavaizdavo Lietuvos gamtos, tautos istorijos, kultūros, pasaulėžiūros detales, akcentavo mūsų tautos agrarinės kultūros ženklus, pasaulio medžio įvaizdžius. Po to diskutavo apie tautiškumą ir pilietiškumą, aiškinosi, jų skirtumus, dalijosi mintimis apie jaunimo tautinę ir pilietinę atsakomybę. Paskui pasidalijo savo įžvalgomis apie jaunimo emigraciją, piliečio pareigas ir teises, pasidžiaugė, kad jie jau yra pilnateisiai Lietuvos piliečiai, kad nesvetimas politinis mąstymas, domėjimasis tuo, kas vyksta valstybėje. Taip pat pasidžiaugė, kad yra lietuviai, kad saugo tautos pamatą – kalbą, papročius. Po prasmingos diskusijos ir pamąstymų aptarė, kaip S. Geda eilėraštyje pristato lietuvį ir suvokia žmogų iš Lietuvos. Apibendrindami medžiagą padarė išvadas, kad S. Geda savo kūryboje nuolat vysto mintį, jog reikia stoti ir kovoti už tai, kas kiekvienam lietuviui turi būti šventa ir neprilygstama, kad lietuvių rašytojai tautinę tapatybę tapatina su teritorija, doru piliečiu, žinančiu ir saugančiu istorinę tautos atmintį, puoselėjančiu lietuvių kultūrą, manančiu, kad geriausiai tautą vienija kalba.

 Galima pasidžiaugti, kad abiturientai aktyviai išsakė asmeninį požiūrį, apmąstė žmogaus iš Lietuvos svarbiausias vertybes ir atskleidė savo, kaip Lietuvos piliečio, poziciją.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Vaitkuvienė 

 

Papildoma informacija