Sumanaus moksleivio akademija

Sumanaus moksleivio akademija

 

 Balandžio 2 dieną dieną I-II g klasių mokiniai gilino savo žinias Sumanaus moksleivio akademijos gamtos mokslų klasėje. Mokiniai išklausė VDU doktorantų Mariaus ir Aloyzo paskaitas apie pušies spyglių naudą, gaurometį ir vitaminą C. Apibendrindami įgytas žinias mokiniai dalyvavo kahoot.it , kur prizines vietas pasidalino I g klasės mokiniai Aurimas, Toma ir Gustė.

 Buvo visiems įdomu, naudinga.

 

Fizikos mokytoja Dalia Venckuvienė

 

Papildoma informacija