Socialinė atskirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Socialinė atskirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

 Kovo 30 dieną II g klasės mokiniai pilietiškumo pamokos metu pristatė pasirinktas kurso baigiamąsias temas. Dalyje pristatymų mokiniai integravo MEPA projekto medžiagą ir rinkdami informaciją domėjosi aktualiomis problemomis ES ir Lietuvoje.

 Daug pagiriamųjų žodžių sulaukė gimnazisto Edgaro tema „Socialinė atskirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“. Pasirinkta tema nuosekliai išdėstyta, išsikeltas darbo tikslas, puikiai palyginta ir išanalizuota informacija, pateiktos darbo išvados ir apibendrinimas.

 Smagu, kad gimnazistai renkasi aktualias temas ir atsakingai žvelgia į supančias problemas.

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Ineta Stankuvienė

 

Papildoma informacija