Dalijimasis patirtimi respublikinėje konferencijoje

Dalijimasis patirtimi respublikinėje konferencijoje

 Balandžio 16 d. Vilniaus „Spindulio” progimnazijoje vyko respublikinė mokytojų konferencija „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje”. Jos tikslas – vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija skatinti mokytojus dalintis bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių integruojant pamokas, kurti naujus tarpdalykinės integracijos modelius siekiant ugdymo(si) sėkmės.

 Šioje konferencijoje pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Ralienė skaitė pranešimą  „Integruotos veiklos – garantuota kiekvieno mokinio sėkmė”. Mokytoja pristatė  patirtis organizuojant integruotus projektus, renginius, aptarė sėkmės pamokas, pasidalino sėkminga tarpdalykinės integracijos patirtimi įvairių dalykų pamokose.

 

Papildoma informacija