Susitikimas su dailininke Agne Nananai

Susitikimas su dailininke Agne Nananai

 Balandžio 29 d. antrokai dalyvavo susitikime su dailininke Agne Nananai. Tai knygų iliustruotoja, papuošusi nuostabiomis iliustracijomis  net 17 vaikiškų knygų.

 Susitikimo metu dailininkė pasakojo ir parodė, kaip jai sekėsi iliustruoti populiariąją Evelinos Daciūtės knygą „Paslapčiausia paslaptis”. Dailininkė teigė, kad labai svarbu į piešinį įdėti kažką iš savo aplinkos – kažką šilto ir pažįstamo. Pasirodo, kad visos jos paslaptys knygose, tik reikia mokėti jas surasti.

 Knygos autorė Evelina Daciūtė, šiuo metu gyvenanati Amerikoje, perskaitė eilėraštį iš savo knygos ir perdavė nuoširdžiausius linkėjimus.

 Vaikams labai patiko kūrybinė užduotis – nupiešti savo “Kažkuriuką” ir paruošti jį vaidinimui. Buvo labai įdomu. 

 Po užsiėmimo kalbėdami su vaikais nutarėme pradėtas veiklas tęsti – pastatyti savo  personažams namelius ir galbūt, parengti  trumpą spektaklį.

Mokytoja Virginija Ralienė

 

Papildoma informacija