Informacija

Informacija

  *Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai  ugdomi kontaktiniu (kasdieniu) būdu.


 *Nuo balandžio 30 d. 1-3 klasių mokiniai ugdomi mišriu būdu, 4 klasės - nuotoliniu būdu.


 *5-III klasių mokiniai nuo sausio 6 d. ugdomi nuotoliniu būdu.

 

 *IV klasių mokiniai nuo gegužės 3 d. ugdomi mišriu būdu.

 

 *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimu, mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir neturintys tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu, vaiko gerovės komisijos sprendimu ugdomi gimnazijoje, užtikrinant jų nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą.

 

Papildoma informacija