Abėcėlės šventė

 Balandžio 4 dieną mokykloje vyko „Abėcėlės“ šventė. Pirmokai ilgai rengėsi šiai šventei, todėl džiaugėsi mokyklos direktorės pavaduotojos Rastidos Greičienės, tėvelių, močiučių, mokytojų ir draugų apsilankymu. Svečiams pirmokėliai dovanojo gražias dainas, šokius, posmus ir lėlių spektaklį. Į renginio planavimą ir organizavimą gražiai įsijungė mokinių tėveliai. Visi susirinkę galėjo susipažinti su šių mokslo metų pirmokų veikla, kurią pristatė mokytoja. Tetulė Abėcėlė įteikė pirmokų pažymėjimus ir dovanėles, o svečiai negailėjo aplodismentų ir gražių žodžių.

 

Vyresnioji mokytoja Jūratė Dumskienė

Papildoma informacija