Respublikinė metodinė diena anglų kalbos mokytojams

Respublikinė metodinė diena anglų kalbos mokytojams

 Šiemet šis tradicinis renginys (jau ketvirtą kartą) įvyko balandžio 16 dieną. Jį organizavo anglų k. mokytojos Rasa Danauskienė ir Reda Mėlinienė. Džiugu, kad jame dalyvavo svečiai ne tik iš Raseinių, bet ir iš Šilalės bei Radviliškio rajono.

 

 Buvo stengtasi sukurti jaukią atmosferą, pavasarinę nuotaiką, pozityvų nusiteikimą, tad svečiai buvo pasitikti su pavasarinėmis puokštelėmis. Po įžangos Nemakščių M. Mažvydo vidurinės mokyklos direktorė I. Jankevičienė pristatė mokyklą. Vėliau vyko paskaita „Emocinio intelekto lavinimas“, kurią vedė Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos anglų k. mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė. Ji pasidalijo patirtimi ir žiniomis, įgytomis dalyvaujant mokymuose. Kalbėta apie tai, kas yra emocinis intelektas, jo lavinimo svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime, asmenines vertybes, savivertę bei kaitą. Akcentuota mintis, kad ugdant mokinių emocinį intelektą, būtina mokytis tai daryti patiems mokytojams.

 

 Po kavos pertraukėlės vyko metodinis užsėmimas „Sumanus mokytojas – sumanus mokinys“. Pranešimus skaitė ir savo patirtimi dalijosi Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos anglų k. vyresnioji mokytoja Audronė Stoškienė, VšĮ Raseinių TVM anglų k. mokytoja Rasa Matulaitė, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos anglų k. vyresnioji mokytoja Aušra Šulinskienė, Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos anglų k. mokytoja metodininkė Albina Abromavičienė, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė Nijolė Montvilienė, Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė Daiva Bitvinskienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė Rasa Remeikienė. Buvo aptartos aktualiausios sritys: mokymosi motyvacija, ugdymo turinio integracija, efektyvūs metodai, IKT panaudojimas, mokymąsi skatinantis vertinimas, mokinių įtraukimas į projektinę veiklą.

 

 Vėliau mokytojai dirbo grupėse, diskutavo apie kylančias problemas, siūlė galimus sprendimo būdus. Mokyklų atstovai dalinosi gerąja patirtimi, buvo paruošta metodinių darbų, vaizdinių bei mokymo priemonių, dalomosios medžiagos parodėlė. Mokytojai dalijosi naudinga medžiaga, kuri iš anksto buvo paruošta elektronine versija.

 Renginio pabaigoje mokytojai pristatė kūrybinius darbus – sukurtus paveikslėlius iš gėlių. Refleksija – šių paveikslėlių komentavimas apibūdinant renginį - sukėlė daug malonių emocijų tiek dalyviams, tiek organizatorėms. Gera, kai renginio dalyviai išvyksta su šypsena... Renginio nauda neabejotina, o be to, mokytojas „yra tas, kuris išaugina dvi idėjas, kur prieš tai tebuvo viena“ (Elbert Hubbard). Nuoširdus AČIŪ svečiams už šypsenas veiduose ir palaikymą, o taip pat ir kitiems žmonėms, padėjusiems surengti šią metodinę dieną.

Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos 
anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė

 

Papildoma informacija