Stovykla „Saulės vaikai“

Stovykla „Saulės vaikai“

 Birželio 2-6 dienomis mokykloje buvo organizuota stovykla 1-5 klasių mokiniams „Saulės vaikai“. Joje dalyvavo 40 mokinių. Stovyklaudami didžiausią dėmesį skyrėme bendrosioms kompetencijoms ugdyti. Mokiniai turėjo galimybę turiningai, kūrybiškai ir aktyviai leisti laiką. „Kūrybinės dirbtuvės“, mokinių saviveiklos koncertai, piešinių parodėlės, veiklų pristatymai lavino mokinių kūrybiškumą, skatino iniciatyvumą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Mokiniai atliko kūrybinę užduotį „Lobio paieškos“  Jūkainių draustinyje, aplankė Vilniaus miestą, apžiūrėjo Gedimino pilies ekspozicijas, pamatė kitas lankytinas sostinės vietas: Prezidentūrą, televizijos bokštą. Išvykose mokiniai plėtė savo istorines žinias, mokėsi kultūringai elgtis viešose vietose, gamtoje. 


 

 Šiais metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas gabiesiems mokiniams. Tikimės, kad taip paskatinsime ir kitus mokinius siekti geresnių rezultatų. 

 Nuoširdžiai dėkojame Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariui Vaclovui Šimaičiui už suteiktą galimybę nuvykti į Jūkainių draustinį.

Mokytoja Milda Grinevičienė

 

Papildoma informacija