Ateitininkų krikštynos

Ateitininkų krikštynos

  Dienai persiritus į antrą pusę, gražią penktadienio pavakarę, ateitininkus subūrė svarbus įvykis kuopos gyvenime — jaunųjų ateitininkų krikštynos. Šiemet Nemakščių Švč. Trejybės ateitininkų kuopos gretas papildė net devyni nauji nariai.

 Tradiciškai senbūviai kuopos nariai rengia užduotis naujokams ir tikrina, ar jie verti ateitininko vardo. Visų pirma, jie užrištomis akimis buvo paženklinti ypatingu ženklu, tada jų laukė sunkus keliavimas siauru „tuneliu“, kuris juos nežinia kur vedė, tačiau jo pabaigoje laukė užduotys, kurias įveikę jaunieji ateitininkai davė pasižadėjimą būti dorais žmonėmis, gerbti ir mylėti savo kuopos draugus, būti atsakingu piliečiu, pasiryžusiu visuomet padėti.

 Gerai praleidę laiką kartu, pasidalinę vienas kito šiluma bei gera nuotaika, ateitininkai grįžo namo pailsėti, tik kai kurie jau grįžo su naujais įsipareigojimais ir kitokia atsakomybe.

 Gabrielė Paniulaitytė, Nemakščių Švč. Trejybės ateitininkų kuopos pirmininkė

 

Papildoma informacija