Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokinių atvežimo į rugsėjo 1-osios šventę grafikas

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokinių atvežimo į rugsėjo 1-osios šventę grafikas

 

Papildoma informacija