Rugsėjo 1-osios šventė

Rugsėjo 1-osios šventė

 Kiekvienais metais rugsėjo pradžia atneša nemažą pliūpsnį emocijų bei jausmų ir tiems, kurie pirmą kartą peržengia gimnazijos slenkstį, ir tiems, kurie paskutinį kartą pasitinka Rugsėjo 1-ąją kaip mokiniai. 


 Tradiciškai Rugsėjo 1-osios šventę organizavo abiturientai. Šiemetinei mokslo ir žinių šventei pasirinkta tautinė tematika – „Rugsėjo 1-osios keliu nutiesime tautinę juostą“ – ne atsitiktinai, o todėl, kad šie metai yra paskelbti tautinio kostiumo, kalbos metais, be to minėsime atkurtos Lietuvos 100-metį.
 
 
 Mokslo ir žinių šventei prasidedant, iškart po šv. Mišių, vyriausieji gimnazijos mokiniai atlydėjo dar nedrąsiais žingsniais žengiančius pirmokėlius. Šventę paįvairino merginų ansamblio, abiturientų, pirmokėlių bei mažiausiųjų svečių – darželinukų – skambios dainos bei šokiai.
 
 
 Taip pat apsilankė gausus būrys rajono bei miestelio svečių: Nemakščių parapijos klebonas Arūnas Bladžius, Raseinių savivaldybės tarybos narė Aldona Ona Radčenko, Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis, gimnazijos fondo steigėjas Vaclovas Šimaitis, darželio direktorė Dalia Mačiulaitienė. Visi svečiai mokiniams sutartinai linkėjo būti stipriems, valingiems, drąsiems ir noriai siekti savo tikslų, o abiturientams sėkmingai pakelti sparnus ir įgyvendinti savo svajones, mokytojams ir tėveliams būti kantriems ugdant vaikus. 
 
 
 
 Dėkojame muzikos mokytojai Vaidai Baltrušaitienei, dailės mokytojai Irenai Kliknienei, direktorės pavaduotojai ugdymui Irenai Griškienei, abiturientams bei jų klasės vadovei Adelei Balašaitienei už nuoširdžią šventę. Linkime sėkmingų, įsimintinų, turiningų naujų mokslo metų. 
 
 
 
 
Gabrielė Paniulaitytė, šventės dalyvė
 

Papildoma informacija