Rajoninis konkursas „Mažvydas mums nutiesė kelius" mūsų gimnazijoje

 
Rajoninis konkursas „Mažvydas mums nutiesė kelius" mūsų gimnazijoje 

 
 Šie metai Lietuvai svarbūs ir tuo, kad mūsų tautos šviesuolio Martyno Mažvydo „Katekizmui“ sukanka 470 metų. Kadangi mūsų gimnazija pavadinta garbingu Martyno Mažvydo vardu, įsipareigojom suorganizuoti rajoninį konkursą, skirtą „Katekizmo“ jubiliejui paminėti.
 
 
 Džiaugiamės, kad į konkursą atvyko 4 komandos iš mūsų rajono mokyklų: Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos (lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laima Butvilienė), Girkalnio pagrindinės mokyklos (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Virginja Krikščikienė), Šiluvos gimnazijos (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Regina Užumeckienė) ir Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro (lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Ilona Ambrozaitienė). Be abejo, dalyvavo ir mūsų gimnazijos komanda. Atvykusius dalyvius pavaišinome arbata, po to pakvietėme į aktų salę, kur renginį pradėjome menine kompozicija „Mažvydas mums nutiesė kelius...“
 
 
 Kadangi vyresniųjų klasių mokiniai apie Mažvydą jau žino daug, todėl pasirinkome 6-8 klasių mokinius, kad jie pasisemtų kuo daugiau žinių, pasidomėtų „Katekizmo“ išleidimo sąlygomis, to meto istorinėmis aplinkybėmis, autoriumi, knygos sandara, pirmuoju lietuvišku eilėraščiu-pratarme. Visiems labai patiko originalūs komandų prisistatymai tema „Mažvydas mums nutiesė kelius“. Akį patraukė komandų iš Girkalnio bei Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinių mokyklų apranga. Po komandų atlikto testo kapitonai varžėsi blic turnyre, kuriame geriausiai sekėsi Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos atstovui. Kūrybines užduotis dalyviai atliko porose: vieni kūrė akrostichą, kitiems teko įrašyti tinkamus žodžius į pateiktą pratarmės ištrauką. Dalyviams puikiai sekėsi. Galime pasidžiaugti, kad užduotys atliktos kūrybiškai, išradingai, labai raiškiai pateikti atsakymai. Konkurso pabaigoje visus džiugino jaunųjų dalyvių skaitomos pratarmės ištraukos. 
 
 
 Kol komisija, sudaryta iš atvykusių mokytojų, suskaičiavo rezultatus, dalyviai artimiau bendravo, žaidė. Kaip ir visada, rezultatai vienus nudžiugino, kitus gal nuliūdino, bet buvo aišku, kad jaunieji konkurso dalyviai žino tikrai daug apie Mažvydą, kad yra kūrybingi, kad visi rimtai rengėsi. Už tai komandos gavo padėkos raštus, mūsų gimnazijos paruoštas mini dovanėles, o nugalėtojai – dar ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos padėkas bei dovanėles, kurias atvežė metodininkė Nijolė Vežbavičienė. Džiaugiamės, kad I-ąją vietą iškovojo mūsų gimnazijos komanda, II-ąją – Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos mokiniai, o III-ąją – Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro atstovai.
 
 
 Nuoširdžiai dėkojame visų komandų dalyviams, juos parengusiems mokytojams už dalyvavimą, už patriotiškumą, už tai, kad gebėjo rasti laiko ir atvykti į šį renginį. Taip pat už pagalbą organizuojant renginį nuoširdžiai dėkojame Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Nijolei Vežbavičienei, mūsų gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Irenai Griškienei, muzikos mokytojai metodininkei Vaidai Baltrušaitienei, dailės vyresniajai mokytojai Irenai Kliknienei bei meninės programos dalyviams. Džiaugiamės renginiu ir mes, konkurso organizatorės – lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Marytė Karpienė, Jovita Radčenkienė, Elena Vaitkuvienė bei istorijos mokytoja metodininkė Ineta Stankuvienė. Džiaugiamės, kad Mažvydo keliu eina gražus jaunimas...
Mokytoja Elena Vaitkuvienė
 

Papildoma informacija