Mokomės patraukliai

Mokomės patraukliai

     Lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Jovitos Radčenkienės iniciatyva ir gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės dėka III gimn. kl. mokiniai (beje, ir nemaža grupelė mokytojų) turėjo galimybę apsilankyti teatre. Spalio 29 d. vienuoliktokai vyko į Nacionalinį Kauno dramos teatrą žiūrėti jauno režisieriaus V. Bareikio spektaklį „Hamletas“,  pastatytą pagal vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programinį V. Šekspyro kūrinį „Hamletas“.

 Išvykos tikslas – integruoti lietuvių kalbos ir literatūros mokomojo dalyko turinį su teatru, patraukliomis formomis plėsti ugdytinių literatūrinę ir kultūrinę kompetencijas, lavinti estetinę pajautą, skatinant įžvelgti literatūros jungtis su kitais menais. Mokiniai, pažiūrėję spektaklį, palygino jį su skaitytu ir analizuotu klasėje kūriniu, susipažino su įvairiomis to kūrinio interpretacijomis. Reflektuodami įtvirtino įgytas literatūrines žinias.

 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jovita Radčenkienė

Papildoma informacija